Wat is de betekenis van emotioneel?

Wat is de betekenis van emotioneel?

betrekking hebbend op de emoties; betrekking hebbend op het gevoelsleven. 2) door emotie overweldigd. door emotie overweldigd en dat niet kunnen verbergen. 3) geneigd tot handelen vanuit emotie.

Wat is een rationeel denken?

Rationeel. Rationeel is een houding waarbij gedachten, gevoelens en activiteiten overeenkomen met wat de rede, verstandelijke en bewuste overweging, ingeeft op basis van overgeleverde, objectieve waarden en eigen ervaring. Jung beschreef de psychologische functies van het denken en het voelen als rationeel, omdat ze worden beïnvloed door reflectie.

Wat is rationeel in de wiskunde?

Rationeel noemt men alle uitspraken, welke op redematige begrippen en gevolgtrekkingen gegrond zijn. — In de wiskunde geeft men den naam van rationeel aan een getal, wanneer men het door eenheden en deelen van deze naauwkeurig kan voorstellen, en dien van irrationeel aan een getal, waarbij zulks niet mogelijk is.

Wat is een houding rationeel?

Rationeel. Rationeel is een houding waarbij gedachten, gevoelens en activiteiten overeenkomen met wat de rede, verstandelijke en bewuste overweging, ingeeft op basis van overgeleverde, objectieve waarden en eigen ervaring.

Wat is een rationeel trap?

Rationeel. ra·ti·o·neel (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap: rationeler, overtreffende trap: rationeelst) redelijk op een voordelige productie gericht. Bron: vandale.nl.

Van de term emotioneel zou je verwachten dat de betekenis meer allesomvattend is, zoals in de eerste omschrijving. Vaak geven we echter de tweede betekenis aan het woord. De term emotioneel wordt dus vaak gebruikt om te benadrukken dat iemand ontroerd is door iets. Iemand zijn gevoel is er duidelijk bij betrokken.

Wanneer ben je emotioneel afhankelijk?

Ben je emotioneel afhankelijk, dan zul je je afgewezen voelen terwijl je aanneemt dat dit gevoel van afgewezen zijn voortkomt uit de woede van de ander. Loslaten is een toestand van ontspanning, met name merkbaar als ontspanning van je spieren en ademhaling. Maak een vuist en laat weer los.

Wat zijn niet-gevoelde en onderdrukte emoties?

Niet-gevoelde of onderdrukte emoties hebben de neiging om samen te vloeien tot één grote soep. Ontkent en weggedrukt mengen de individuele ingrediënten (je emoties) tot één grote. Deze grote emotie is waarschijnlijk boosheid.

Wat is emotionele stabiliteit?

Emotionele stabiliteit. Emotionele stabiliteit is een van de vijf persoonlijkheidskenmerken uit de Big Five persoonlijkheidstheorie. Emotionele stabiliteit wordt ook wel neuroticisme genoemd. Waarbij neurotisch het tegenovergestelde van emotioneel stabiel is. Een lage score op emotionele stabiliteit kun je ook omschrijven als ‘sneller bezorgd’.

Welke kenmerken zijn emotioneel stabiele mensen?

Kenmerken emotioneel stabiele mensen Het persoonlijkheidskenmerk emotionele stabiliteit geeft aan in welke mate je gevoelig bent voor negatieve emoties. Mensen die hoog scoren op dit kenmerk zijn over het algemeen relaxed, maken zich niet zo snel zorgen, zijn tegenslagen snel te boven en worden niet snel in verlegenheid gebracht.