Wat is accumulatie aandelen?

Wat is accumulatie aandelen?

accumulatie – Ander woord voor opeenstapeling. In de beleggingswereld wordt de term onder andere gebruikt als een belegger een groot pakket aandelen wil kopen maar dat zodanig doet dat de prijs door die aankoop niet opgedreven wordt.

Wat is een Accumulate advies?

Accumuleren, laten aangroeien. Advies van een analist om een bepaald aandeel bij te kopen, dus meer aandelen toe te voegen aan een al bestaande positie (die meestal op winst staat). Ook worden de begrippen ‘buy’ of ‘add’ gebruikt.

What is the accumulation/distribution line?

The accumulation/distribution line gauges supply and demand by looking at where the price closed within the period’s range, and then multiplying that by volume. The A/D indicator is cumulative, meaning one period’s value is added or subtracted from the last. A rising A/D line helps confirm a rising price trend.

What is accumulated depletion and accumulation amortization?

Accumulated amortization and accumulated depletion work in the same way as accumulated depreciation; they are all contra-asset accounts. The naming convention is just different depending on the nature of the asset. For tangible assets such as property or plant and equipment, it is referred to as depreciation.

What is the meaning of the word accumulative?

Definition of accumulative 1 : cumulative an age of rapid and accumulative change 2 : tending or given to accumulation Other Words from accumulative Synonyms More Example Sentences Learn More About accumulative

What is accumulation/distribution indicator?

Accumulation/distribution is a momentum indicator that attempts to gauge supply and demand by determining whether investors are generally buying (accumulating) or selling (distributing) a certain stock. The accumulation/distribution measure seeks to identify divergences between stock price and volume flow.