Wat heb je nodig voor een PSA?

Wat heb je nodig voor een PSA?

U zal het volgende moeten verzamelen:

  • Een recente, niet gebruikte, kleuren- of zwart-wit pasfoto (dezelfde kwaliteit als v/e paspoort);
  • De vereiste documenten/bewijsstukken die voor uw persoonlijke aanvraag van toepassing zijn (zie verder Benodigde documenten/bewijsstukken).

Hoe lang is PSA geldig?

Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren door het ministerie van Buitenlandse Zaken, met name het Onderdirectoraat Consulaire Zaken en Personenverkeer.

Wat kost een PSA kaart?

Betaling van Leges

Betreft uitgifte/verlenging Voor aanvragers van overige paspoorten Voor aanvragers met EU paspoorten
18 jaar en ouder jonger dan 18
Uitgifte van het PSA document US$ 120 € 50
Verlenging v/h PSA document US$ 120 € 50
Vervanging v/e PSA document i.v.m. een in ongerede geraakt PSA document US$ 120 € 50

Hoe lang duurt PSA kaart?

De afhandeling van uw PSA aanvraag kan ongeveer zes tot acht weken in beslag nemen. U heeft het aanvraagformulier ingezonden en heeft per email een trackingsnummer ontvangen. Via PSA status (tracking 1) kunt u zien wat de status is van uw aanvraag, t.w.: ingediend/verificatie/goedgekeurd /toegewezen.

Hoe lang mag een Nederlander in Suriname verblijven?

Vreemdelingen mogen maximaal negentig (90) dagen in Suriname verblijven. Bij binnenkomst krijgen zij van de Immigratiedienst een kortverblijf stempel van 30 dagen in het paspoort en op de toeristenkaart. Voor het verkrijgen van de resterende 60 dagen kan de toerist zich aanmelden bij de Vreemdelingendienst.

Hoe vraag ik een PSA aan?

Hoe kan een PSA document aangevraagd worden? U kunt het PSA document alleen online aanvragen. De termijn van afhandeling kan ongeveer zes weken in beslag nemen. U dient het elektronisch aanvraagformulier in te vullen en in te zenden, met de vereiste documenten/bewijzen die van u gevraagd worden.

Wat is een PSA status?

PERSONEN VAN SURINAAMSE AFKOMST (PSA) Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse afkomst te activeren (middels het aanvragen van een PSA document).

Hoe ziet een PSA kaart eruit?

Bedrijven zoals PSA, Beckett en CGC kijken naar de staat van een kaart. De staat krijgt een cijfer van 1 tot 10. Hoe hoger de staat, hoe meer jou kaart waard is. Verder wordt je kaart gesealed in een speciale verpakking om te voorkomen dat de kaart schade oploopt.

Kan je als Nederlander in Suriname wonen?

Emigratie naar Suriname Een MKV kan voor minimaal 91 dagen en maximaal 2 (twee) jaar worden aangevraagd; een verzoek tot verlenging dient persoonlijk in Suriname ingediend te worden en wel 3 (drie)maanden voordat de lopende verblijfsvergunning vervalt.

Wie mag visumvrij reizen naar Suriname?

Per 01 oktober 2021 zullen personen die geboren zijn op het grondgebied van de Republiek Suriname en thans in het bezit zijn van een andere dan de Surinaamse nationaliteit, op vertoon van een geldig paspoort, het grondgebied van Suriname visumvrij mogen betreden voor een verblijf van maximaal 6 (zes) maanden.

Wat kost PSA grading?

Dit verschilt dus voor iedereen, lees je hierover goed in voordat je ze opstuurt. Prijzen en service: PSA Value service kost $20 per kaart en de kaart mag maximaal $499 waard zijn. PSA Economy service kost $50 per kaart en de kaart mag maximaal $499 waard zijn.