Wat geeft een Ampere meter aan?

Wat geeft een Ampere meter aan?

Een stroommeter of ampèremeter is een meetinstrument om de sterkte van een elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de voorheen gangbare naam ampèremeter.

Hoe meet je ampère met een multimeter?

Meten van stroom:

  1. De draaiknop zetten we in de stand A van Ampère;
  2. Bij dit type multimeter moet bij iedere keer dat de A-stand wordt gekozen, op de gele knop worden gedrukt om van AC naar DC om te schakelen;
  3. De rode meetdraad in de 10A-aansluiting;
  4. De zwarte meetdraad in de COM-aansluiting.

Hoe moet ik mijn meterstand aflezen?

De meterstand van een gasmeter bestaat uit maximaal 8 cijfers vóór en 3 cijfers na de komma.

  1. Controleer of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenkomen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.
  2. Noteer de meterstand. De cijfers na de komma moet u niet noteren.

Hoe moet je een ampèremeter aansluiten?

De ampèremeter sluit je in serie met het onderdeel waarvan je de stroomsterkte wilt meten. Hieronder kan je zien hoe dit werkt. Aan één kant van het onderdeel haal je de draad of de draden los en dan stop je de ampèremeter hiertussen.

Waar dient een shunt voor?

Een shunt is een verbinding tussen een slagader en een ader. De shunt kan gemaakt worden van uw eigen bloedvaten (arterio-veneuze fistel) of van een kunststof bloedvat. Door een shunt wordt de ader steviger en dikker waardoor deze voor de dialyse makkelijk is aan te prikken.

Waarom geen bloeddruk meten bij shunt?

Zodra bekend is in welke arm de shunt wordt aangelegd, dient u er op te letten dat in die arm geen bloed geprikt wordt of een infuus wordt aangebracht. Ook bloeddruk kan men niet aan deze arm meten. Dit alles om de vaten te beschermen, teneinde een zo goed mogelijk functionerende shunt te krijgen.