Wat gebeurt er als 2 continentale platen botsen?

Wat gebeurt er als 2 continentale platen botsen?

Bergen onder water worden mid-oceanische ruggen genoemd. Plaatbewegingen zorgen ook voor gebergten. Als twee platen tegen elkaar aan botsen dan schuift de zwaarste plaat onder de lichtere, maar dit gebeurt wel met zo’n kracht dat er een gebergte ontstaat. Naast bergen kunnen er ook vulkanen ontstaan.

Hoe ging Pangea uit elkaar?

Pangea werd eerst in twee paleocontinenten gesplitst, Laurazië en Gondwana (Zuid-Amerika bleef nog enige tijd onderdeel van Gondwana). Daarna splitsen beide paleocontinenten zich verder tot de continenten van vandaag de dag.

Wat zijn platen en breuklijnen?

Tektoniek op Aarde Al het land op Aarde rust op grote platen of schollen van de aardkorst die altijd in beweging zijn (zie Platentektoniek). Sommige platen bewegen naar elkaar toe, terwijl anderen van elkaar af drijven. De gebieden waar de platen tegen elkaar liggen worden ook wel breuklijnen genoemd.

Hoe heet het als 2 platen tegen elkaar aan botsen?

Als een lichte plaat (continentale plaat) en een zware plaat (oceanische plaat) botsen duikt de zwaardere plaat onder de lichte plaat. Dit noemen geologen subductie. Je kunt natuurlijk geen echte platen laten botsen. Daarom gebruik je aardplaten op modelschaal: Mars en Snickers.

Hoe is Pangea ontstaan?

Over het algemeen gaat men er echter van uit dat Pangea 250 miljoen jaar geleden ontstond. Verschillende landmassa’s botsten toen op elkaar en vormden zo één reusachtig continent. De naam Pangea komt uit het Grieks (pan ‘geheel’ en gea ‘aarde’). Om het continent heen bevond zich één superoceaan: Panthalassa.

Wat voor breuklijnen zijn er?

Breuklijnen zijn de lijnen die onze aardkorst in meerdere stukken verdelen. Ze lopen lang niet recht en kronkelen als een malle. De breuklijnen verdelen de aarde in verschillende platen: ook wel tektonische platen genoemd. De aarde bestaat uit 9 verschillende grote platen, en nog een paar kleinere platen.

Wat is de betekenis van tektonische platen?

Een tektonische plaat of tektonische schol is een stuk van het oppervlak van de Aarde dat als één geheel beweegt. Er zijn op de Aarde zeven grote tektonische platen, en verschillende kleinere.

https://www.youtube.com/watch?v=j03Xjk-uTPM