Wat betekent uittrekken?

Wat betekent uittrekken?

uittrekken – Werkwoord 1. (ov) van je lichaam af halen, kleding afleggen ♢ Hij had zijn jas uitgetrokken. 2. (ov) uit iets anders trekken ♢ Om die splinter uit te trekken kun je beter een pincet gebruiken.

Wat is Activatiespreiding?

Wanneer het mentale lexicon wordt geactiveerd (bijvoorbeeld wanneer een taalgebruiker een woord hoort) vindt direct activatiespreiding plaats. Dat betekent dat niet alleen het betreffende knooppunt (woord) wordt geactiveerd, maar ook de naburige knooppunten (woorden die erop lijken).

Wat betekent uitstrekken?

uitstrekken – Werkwoord 1. zich uitstrekken betekend zich zo lang en breed mogelijk maken uitrekken 2. iets kan zich over een bepaalde tijd of plaats uitspreiden.

Wat zijn de voordelen van dialect?

Trouw meldt als voordeel ‘de grotere woordenschat van kinderen die zowel Drents, Fries of Limburgs als standaard Nederlands spreken. Daarnaast wijst onderzoek uit, dat tweetaligen zich beter kunnen inleven in mensen die anders zijn dan zij’.

Wat is het verschil tussen Regiolect en dialect?

Een regiolect is een variëteit van de standaardtaal, die in een bepaalde regio wordt gesproken. Het regiolect neemt een plaats in tussen enerzijds het dialect en stadsdialect (op lager niveau) en anderzijds de standaardtaal (op hoger niveau).

Welk dialect is dit?

Welkom bij de Taaldetector! De Taaldetector detecteert welk dialect u spreekt en probeert zo te achterhalen waar u vandaan komt. Niet alleen vertelt de Taaldetector iets over uw taalgebruik, ook laat het zien hoe de dialecten van het Nederlands onderling verschillen en ze in kaart worden gebracht door taalkundigen.

Waarom moet dialect blijven?

Goed voor de taalontwikkeling. De toekomst van het dialect ziet er niet goed uit terwijl inmiddels wel is aangetoond dat het spreken van meerdere talen of dialecten zinvol voor de taalontwikkeling. Volgens onderzoekers zit een dialect de Nederlandse taal niet in de weg.

Wie gebruikt er dialect?

Er zijn verschillende manieren om een dialect van een taal te onderscheiden: Officieel: Een taal is officieel erkend als taal door de overheid. Het onderwijs, de rechtspraak, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven gebruikt deze taal.

Wat is regionale taalvariatie?

Taalvariatie is een heel breed begrip. Het omvat de variatie binnen de woordenschat, grammatica en uitspraak. Het gaat over dialecten, regionaal taalgebruik en geografische variatie binnen de standaardtaal. Maar variatie vind je ook in de evolutie van de taal doorheen de tijd.