Wat betekent energielabel C bij een huis?

Wat betekent energielabel C bij een huis?

Een woning met energielabel C is relatief zuinig, maar heeft nog wel ruimte voor verbetering. Je energieverbruik is redelijk laag. Toch zijn de kosten voor energie nog wel hoger dan bij een woning met een groen energielabel. Dat wil niet zeggen dat een huis met energielabel C zeer onzuinig is.

Wat is nodig voor energielabel C?

Energielabel C is na de labels A en B het laatste ‘groene’ energielabel. Een woning met energielabel C is redelijk geïsoleerd. Wanneer je woning energielabel C heeft, beschikt de woning vaak over (minimaal) dubbelglas, maar is de muur, vloer en dakisolatie vaak nog niet optimaal.

Welke maatregelen voor energielabel C?

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Wat is het zuinigste energielabel voor een koelkast?

Alle koelkasten moeten een Europees Energielabel hebben. Een koelkast met label A is het zuinigst, G is het minst zuinig.

Is energielabel C goed auto?

Op het energielabel auto staan de energielabels A t/m G. Deze zeggen iets over de zuinigheid. A is het zuinigst en G is het minst zuinig….2. Energielabel A t/m G.

Energielabel auto Zuinigheid tov gemiddelde auto uit dezelfde klassengrootte
Energielabel B 10-20% zuiniger
Energielabel C Max. 10% zuiniger

Is energielabel D het meest zuinig?

Een auto met energielabel D is 5% tot 15% onzuiniger dan een gemiddelde auto uit een vergelijkbare klasse. Ter vergelijking: een auto met energielabel A is tot wel 20% zuiniger dan een gemiddelde auto uit dezelfde klasse. Auto’s met het gele D-label hebben dus een gemiddeld tot onzuinig brandstofverbruik.