Wat als je kind niet weet welke opleiding?

Wat als je kind niet weet welke opleiding?

De meeste studiekiezers die geen keuze kunnen maken zijn er gewoon nog niet aan toe. Voor alle belangrijke keuzes in je leven moet ‘rijp’ zijn. Je moet eraan toe zijn om voldoende zelfkennis te hebben. Alleen als je weet wie je bent en wat je wilt met je leven, kun je keuzes maken.

Welke opleiding past bij mijn zoon?

Klik op het tabblad ‘Testen’. Hier vindt u verschillende tests, die uw kind kan doen. Deze tests geven hem of haar een beeld van de interesses en mogelijkheden die uw kind heeft.

Wat als je kind wil stoppen met school?

Zij moeten naar school. Als uw kind niet meer naar school gaat, zonder goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in. Samen met de leerling, school en ouders probeert de ambtenaar ervoor te zorgen dat uw kind weer terug gaat naar school.

Hoe oud moet je zijn om te stoppen met school?

De leerplicht stopt na het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt. Toch moeten jongeren zonder startkwalificatie verplicht naar school tot hun achttiende verjaardag. Deze verlengde leerplicht heet de kwalificatieplicht. Zodra je het juiste diploma hebt, mag je vóór je achttiende verjaardag al stoppen.

Welke opleiding met kinderen?

MBO opleidingen: iets met kinderen

 • Medewerker kinderopvang.
 • Medewerker kraamzorg.
 • Onderwijsassistente.
 • PABO.
 • Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Verloskunde.
 • Pedagogiek.
 • Pedagogiek / pedagogische wetenschappen.

Wat voor opleidingen heb je allemaal?

Welke studierichtingen zijn er?

 • Aarde en Milieu. De aarde en het milieu kun je op verschillende manieren bestuderen en bekijken.
 • Economie en Bedrijf.
 • Exact en Informatica.
 • Gedrag en Maatschappij.
 • Gezondheid.
 • Interdisciplinair.
 • Kunst en Cultuur.
 • Onderwijs en Opvoeding.

https://www.youtube.com/watch?v=jGa3XcJtkVg