Wanneer moet je een som doorrekenen met een getal?

Wanneer moet je een som doorrekenen met een getal?

Als je een som hebt waarbij je moet doorrekenen met een getal, rond je pas af aan het einde van de opdracht. Anders kan je op een heel ander antwoord uitkomen, waardoor je de opdracht fout maakt. De meest gebruikte manier is afronden op 1 decimaal. Dat betekent afronden op 1 cijfer achter de komma. Het getal 10,67 wordt dan 10,7.

Wat is de waarde van een kommagetal?

Waarde van kommagetallen. Je ziet dat het eerste cijfer van een kommagetal na de komma de tienden aangeeft, het tweede cijfer de honderdsten en het derde cijfer de duizendsten, enz. Zie ook de waarde van getallen. Voorbeelden. 0,1 is ééntiende. 0,01 is éénhonderdste. 0,001 is éénduizendste.

Wat zijn de decimalen van een komma?

Voor de komma staan de helen en na de komma de decimalen. Vandaar dat een kommagetal ook wel een decimaal getal wordt genoemd. De deling 10 : 4 = 2 heeft een rest van 2. De uitkomst is ook te schrijven als 2,5. Een decimaal getal stelt eigenlijk een (gemengde) breuk voor.

Hoe kijk je een getal af op het volgende tiental?

Rond een getal af op het volgende tiental. Om dit te doen kijk je naar het getal aan de rechterkant van het tiental. Het tiental is het tweede cijfer, gezien van rechts naar links, van een getal. (Neem 12, dan is 1 het tiental.)

Wat is de rekenregel van hele en decimale getallen?

Daarvoor gelden speciale regels. Bij het afronden van hele en decimale getallen, kijk je naar het eerste cijfer dat je niet meer laat staan. De rekenregels zijn: Is dit cijfer een 1, 2, 3 of 4 dan verandert er niets. Je rondt naar beneden af.

Wat is het tweede cijfer van een getal?

Het tiental is het tweede cijfer, gezien van rechts naar links, van een getal. (Neem 12, dan is 1 het tiental.) Dan, als dat getal tussen 0-4 ligt, laat je het af te ronden cijfer onveranderd; als het tussen 5-9 ligt, rond dan dit cijfer 1 omhoog af. Hier zijn een aantal voorbeelden: 12 –> 10. 114 –> 110.