Kan je kernafval verbranden?

Kan je kernafval verbranden?

Na verbranding worden de assen gecompacteerd en gecementeerd, en blijft er een minimale hoeveelheid laagradioactief afval over. Door de grondige rookgasreiniging wordt er geen radioactiviteit in de omgeving gebracht door de verbranding.

Hoe beheren andere landen radioactief afval?

Verschillende (natuurlijke) barrières houden de radioactiviteit tegen

  • ten eerste de verpakking of container waarin het afval zich bevindt;
  • als tweede barrière de opslagplaats zelf;
  • ten derde de natuurlijke barrière van de stabiele geologische laag.

Wie beheert en controleert ons kernafval?

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) tenslotte, ziet erop toe dat NIRAS als afvalbeheerder zorgt voor een afvalbeheersysteem dat de nodige garanties geeft voor de bescherming van de bevolking en het milieu tegen de gevaren van ioniserende straling verbonden aan dit type afval.

Wat wordt er met kernafval gedaan?

Nucleair afval, oftewel kernafval, bestaat uit de radioactieve bijproducten van kernreactoren, de productie van kernwapens en nucleaire geneeskunde.

Wat kun je met radioactief afval?

Radioactief afval kan bij uiteenlopende activiteiten ontstaan, waaronder de productie van kernenergie en/of -wapens, uitvoering van onderzoek, medische toepassingen, industriële processen en landbouwactiviteiten.

Waar wordt kernafval opgeslagen?

Waar blijft het Nederlandse kernafval? De Nederlandse kerncentrale Borssele produceert tonnen radioactief kernafval per jaar. Dit radioactieve afval wordt verwerkt in een Franse nucleaire fabriek in La Hague in Normandië. Na verwerking komt het meest radioactieve deel weer terug naar Nederland.

Welke nationale instelling houdt zich bezig met het verwerken van radioactief afval?

NIRAS. De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) is een Belgische federale overheidsinstelling onder de voogdij van de federale ministers die bevoegd zijn voor Economie en Energie.