Is UV straling schadelijk?

Is UV straling schadelijk?

Alle UV stralen zijn schadelijk voor de huid. Ultraviolet-A (tussen 315nm en 400nm) en ultraviolet-B (tussen 280nm en 315nm) kunnen door de huid dringen. Ultraviolet-C (tussen 100nm en 280nm) wordt door de ozonlaag tegengehouden en bereikt de aarde niet.

Ultraviolette straling is schadelijk voor de ogen UV A kan meer schade aan menselijk weefsel veroorzaken dan UV B. Door UV B kan de huid verbranden bij te lange blootstelling aan de zon, maar UV A beschadigt DNA-structuren in de weefsels.

Is ultraviolette straling schadelijk?

Dat is tevens de reden dat (een overmaat van) ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen (waaronder de mens). In verband met de effecten van ultraviolet licht op mens en milieu wordt onderscheid gemaakt tussen uv A, uv B en uv C. Uv A is ultraviolette straling met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm (“lange golven”).

Is ultraviolette straling energierijker?

Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is tevens de reden dat (een overmaat van) ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen (waaronder de mens).

Is ultraviolette straling aanwezig in de huid?

Bij een hoge uv-index is meer ultraviolette straling aanwezig dan bij een lage. Door een teveel aan ultraviolette straling (uv B) kan de huid rood kleuren of verbranden, het kan zelfs huidkanker veroorzaken. Uv A-straling veroorzaakt melanoom, de dodelijkste vorm van huidkanker.

Wat is het verschil tussen ultraviolet licht en Milieu?

In verband met de effecten van ultraviolet licht op mens en milieu wordt onderscheid gemaakt tussen uv A, uv B en uv C. Uv A is ultraviolette straling met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm (“lange golven”). Uv B heeft een golflengte tussen 280 en 315 nm. Uv C heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm (“kortgolvige straling”).