Hoeveel kost een reisdocument voor vluchtelingen?

Hoeveel kost een reisdocument voor vluchtelingen?

Een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort kost € 57,30. Wilt u met spoed een paspoort aanvragen? Dan betaalt u € 51,60 extra.

Wat is een geldig reisdocument?

Reisdocumenten binnen Europa Reist u binnen de Europese Unie, dan heeft u een identiteitskaart of paspoort nodig. Dit geldt niet alleen wanneer u (bijvoorbeeld via een luchthaven) de grens oversteekt. U moet ook een identiteitskaart of paspoort kunnen tonen wanneer u in een Europees land verblijft.

Hoeveel kost een reisdocument?

Reisdocumenten voor Nederlanders wonend in Nederland

Document Aanvrager jonger dan 18 jaar Aanvrager 18 jaar of ouder
Nederlands paspoort € 57,34 € 75,82
Nederlandse identiteitskaart € 36,98 € 68,53

Hoe kom ik aan een reisdocument?

U vraagt een paspoort of ID-kaart aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Woont u in een ander land? Dan kunt u terecht bij aangewezen Nederlandse ambassades of consulaten. Of bij 1 van de aangewezen grensgemeenten in Nederland.

Welke documenten moet je meenemen op vakantie?

Wat neemt u mee op reis?

  • Geldig paspoort.
  • Geldig rijbewijs.
  • Internationaal rijbewijs (bij autohuur in landen buiten de EU)
  • Creditcard (om een huurauto af te halen, bv. als vervangende vervoer)
  • Medisch paspoort.
  • Zorgpas / Europese zorgpas.
  • Tickets / reserveringsbevestigingen.

Is een reisdocument voor vluchtelingen geldig?

Een reisdocument voor vluchtelingen is geldig voor alle landen, met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit (beperking van de territoriale geldigheid). Een reisdocument voor vluchtelingen is niet geldig voor het land van herkomst omdat een land het recht heeft te bepalen wie zijn onderdanen zijn.

Wat is het verblijfsdocument in het vluchtelingenpaspoort?

In het vluchtelingenpaspoort moet het nummer van het verblijfsdocument als volgt worden vermeld: Het type verblijfsdocument (Romeinse cijfer III, IV of V), gevolgd door een streepje, de letter V en 8 cijfers en/of letters. Voorbeeld: III-V123AL568.

Hoe vervalt het reisdocument voor vreemdelingen?

Het reisdocument voor vreemdelingen vervalt van rechtswege als de houder de Nederlandse nationaliteit verkrijgt (artikel 47 lid 1 onder b van de Paspoortwet). Het is raadzaam de houder hierover te informeren vóór de naturalisatieceremonie, zodat hij het reisdocument direct op de ceremonie kan inleveren.

Wat kost een paspoort voor een asielzoeker?

Een vluchtelingenpaspoort is een paspoort speciaal voor vluchtelingen. U hebt hier recht op als u een asielstatus hebt of een verblijfsvergunning type III of IV….Kosten:

Soort paspoort Gewone aanvraag in 2022 Spoedaanvraag in 2022
Vluchtelingenpaspoort € 57,30 € 108,90
Vreemdelingenpaspoort € 57,30 niet mogelijk

Wie kan een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen?

U komt enkel in aanmerking voor een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen als uw aanvraag aan volgende voorwaarden voldoet: U beschikt over een verblijfskaart B, C, D, F of F+. Enkel als u subsidiair beschermd bent, kan u een aanvraag indienen met een verblijfskaart A.

Waar kan u een paspoort vragen?

Normalerwijze beschikt u over een paspoort van uw eigen overheden (ambassade, consulaat) of kan u bij hen een paspoort vragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen bij uw gemeente. Maar daarvoor moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen.

https://www.youtube.com/watch?v=A3DpOYh2xyo