Hoeveel Buispunten mag je hebben?

Hoeveel Buispunten mag je hebben?

We noemen ze buispunten. Er zijn wel strikte voorwaarden: Je mag voor maximum 3 B-vakken een tekort hebben. Het aantal punten dat je tekort hebt, mag niet meer zijn dan het aantal B-vakken dat je hebt.

Wat na examencommissie?

Een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen via de Examencommissie secundair onderwijs. Bij de Examencommissie secundair onderwijs kunt u op eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen.

Hoeveel procent moet je halen voor een B-attest?

U bent geslaagd, maar hebt voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaalde. De klassenraad beslist dat u uitgesloten wordt van 1 of meer studierichtingen/basisopties. De school moet schriftelijk motiveren waarom u een B-attest krijgt.

Kan je blijven zitten door 1 vak?

Leerkrachten zouden vaker kleinere toetsen moeten geven, zo onthoud je de dingen beter. Blijven zitten demotiveert en helpt leerlingen niet. Blijven zitten voor maar 1 vak is al helemaal belachelijk! Toetsen moeten ook gaan over relevante leerstof en hoeven niet te bulken van de instinkers.

Hoe lang duurt Examencommissie?

De Examencommissie garandeert binnen de 4 maanden een examen voor elk vak. Er worden geen examens georganiseerd van 15 juli tot 15 augustus, en tussen kerst en nieuwjaar.

Wat is een Studieactiviteit?

Zoals boven is aangegeven, word je automatisch ingeschreven voor je tentamens. Dit mailtje betekent dat je in SIS gekoppeld bent aan het desbetreffende tentamen (dit heet ‘studieactiviteit’ volgens SIS) en dat de docent jouw naam op zijn cijferlijst tegen zal komen.

Hoe lang hebben docenten om na te kijken HVA?

Er zijn pas echt harde eisen op het HBO/Universiteit zoals bijv hier: “Een examinator (=docent) moet uiterlijk 15 werkdagen na een tentamen de uitslag hiervan vastgesteld hebben en de nodige gegevens aan de administratie van de faculteit hebben verschaft.

Wat moet je doen als je een B-attest hebt?

Een B-attest betekent dat je geslaagd bent, maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten haalde. De klassenraad beslist dat je uitgesloten wordt van 1 of meer studierichtingen/basisopties. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een B-attest krijgt.

Kan je een B-attest aanvechten?

Je ouders kunnen beroep aantekenen bij de beroepscommissie van de school. Ben je meerderjarig dan kan je dat zelf. Als je dat wil, kan je een vertrouwenspersoon kiezen die je hierbij kan steunen.