Hoe ziet een rijksregisternummer eruit?

Hoe ziet een rijksregisternummer eruit?

Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers: Een eerste groep van zes cijfers correspondeert met de geboortedatum in de volgorde jaar, maand en dag. Van het geboortejaar worden enkel de laatste twee cijfers gebruikt. De maand en de dag worden weergegeven met twee cijfers door eventueel een voorloopnul toe te voegen.

Wat is een nationaal registratienummer?

Het Rijksregisternummer is een uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België. Dus iedere burger met ofwel een Belgische identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Je vindt jouw rijksregisternummer achteraan jouw identiteitskaart.

Wat is mijn Tin in België?

Via een klik op “Download the country sheet” vind je de uitgebreide infofiches per land, met o.a. de structuur van het FIN/TIN-nummer, waar je het nummer op het identiteitsbewijs kan vinden, waar de rijksinwoner het nummer kan aanvragen.

Is rijksregisternummer prive?

Ook ondernemingen schrikken er niet voor terug om hun klantenbestand te registreren aan de hand van het uitlezen van de eID (elektronische identiteitskaart) waardoor zij ook in het bezit komen van het rijksregisternummer. In de GDPR is het rijksregisternummer niet opgenomen als gevoelig persoonsgegeven.

Kan ik mijn rijksregisternummer online vinden?

Ga dan naar de website van Mijn DOSSIER op deze pagina : https://mijndossier.rrn.fgov.be/. Om uw identiteit te controleren, zal u uw PIN-code moeten ingeven. Eenmaal u uw PIN-code heeft ingevoerd, zal u toegang krijgen tot uw persoonlijk dossier in het Rijksregister.

Waar vind ik het identificatienummer?

Je vindt jouw Rijksregisternummer achteraan jouw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met je geboortedatum. Je Rijksregisternummer is een ander getal dan je kaartnummer. Het kaartnummer vind je terug op de voorkant van je identiteitskaart en bestaat uit 12 cijfers.

Wat is een Bedrijfsregistratienummer?

Dat nummer is een uniek nummer dat uw onderneming krijgt door inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het wordt gebruikt bij de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid. Het ondernemingsnummer doet ook dienst als het btw-nummer van uw onderneming.

Waar staat mijn Fin nummer?

FIN’s staan rechtsboven op de eerste pagina van belastingaanslagen. Ze komen ook voor in andere documentatie: er is geen standaardformulier voor. Opmerking: vermelding van het FIN op de identiteitskaart is niet verplicht. Hoewel hierop het FIN vermeld wordt, zijn dit geen officiële identiteitsdocumenten.