Hoe werkt overstroming?

Hoe werkt overstroming?

Bij een overstroming zie je niet meer waar je rijdt of loopt. Als je vast komt te zitten in een file op de (snel)weg en het water bereikt je, dan ben je de pineut. Als je op een droge plek blijft, kan het zijn dat je met primitieve omstandigheden te maken krijgt.

Wat moet je doen na een overstroming?

Bij een dreiging op een overstroming heeft u 2 keuzes: thuisblijven of weggaan….Advies bij een dreigende overstroming

  1. Luister naar de rampenzender.
  2. Volg de adviezen van uw Veiligheidsregio.
  3. Kijk op: Crisis.nl. Via deze website geeft de Rijksoverheid u informatie over een ramp of ernstige calamiteit.

Kan mijn huis onder water lopen?

Check of je in een risicogebied woont Via overstroomik.nl kun je zelf bekijken of je in een risicogebied woont. De site maakt bezoekers bewust van de kans op een overstroming en geeft tips over wat je dan zou kunnen doen. De site geeft geen informatie tijdens een overstroming.

Hoe zandzakjes gebruiken?

Hoe stapelt u de zandzakken?

  1. Leg de zandzakken op een gladde ondergrond.
  2. Voor de onderste laag is het in het geval van waterkering van belang om de sluiting/opening van de zandzakken van het water af te leggen (leg de sluiting dus richting de droge kant!).
  3. Leg de zandzakken stevig neer.

Hoe goed is Nederland beschermd tegen het water?

Dijken, duinen en dammen beschermen Nederland Waterkeringen, zoals dijken, duinen en dammen, beschermen ongeveer 60% van Nederland tegen overstromingen. In dit overstroombare gebied wonen zo’n 9 miljoen mensen. Dit aantal neemt toe. Ook is de economische waarde in deze gebieden gestegen.

Hoe bereid je je voor op een overstroming?

Zoek de hoogste plek in huis op of ga naar een droge plek in de buurt. Controleer of u weg kunt komen via dakraam of ladder. Denk aan uw persoonlijke medicatie, hygiëne en EHBO-kist. Zorg voor voldoende (houdbaar) eten en (drink)water (vul uw badkuip).