Hoe werkt Google My Maps?

Hoe werkt Google My Maps?

Gebruik My Maps om uw eigen kaarten te maken of te bekijken….De stijl van een kaart wijzigen

 1. Log op uw computer in bij My Maps.
 2. Open een kaart die u kunt bewerken of maak een kaart.
 3. Klik onder in het linkerdeelvenster naast Basiskaart op de pijl omlaag .
 4. Klik op een van de afbeeldingen om een stijl te kiezen.

Wat is de straal van een cirkel?

De straal van een cirkel is de afstand van het middelpunt van de cirkel tot aan de rand. De diameter van een cirkel is de lengte van de rechte lijn die kan worden getrokken tussen twee punten op de bol of de cirkel en door het middelpunt hiervan. Er wordt je vaak gevraagd om de radius van een cirkel te berekenen op basis van andere gegevens.

Wat is de omtrek van een cirkel?

De formule voor de omtrek van een cirkel is O = 2πr, waarbij “r” de straal is en π is de constante pi, oftewel 3,14159… De formule voor de straal is dan dus r = O/2π. Meestal mag je pi afronden tot twee cijfers na de komma (3,14), maar controleer dat eerst bij je leraar. 2

Wat is de diameter van een cirkel?

De diameter is de langste lijn die kan worden getrokken door een cirkel en verdeelt de cirkel in twee helften. De lengte van de diameter is ook gelijk aan de lengte van twee keer de straal. De formule voor de diameter is als volgt: D= 2r, waarbij “D” staat voor diameter en “r” voor straal.

Wat is de omtrek van 2 * straal?

omtrek = 2 * pi * straal. diameter = 2 * straal.

Via de gratis dienst My Maps van Google zijn eigen kaarten samen te stellen….Een eigen kaart openen in Google Maps

 1. Surf naar Google Maps, maps.google.nl.
 2. Klik op het menu (de drie horizontale lijnen linksboven).
 3. Klik op Mijn plaatsen.
 4. Klik op Kaarten.
 5. Klik op de gewenste kaart.

Hoe zet je een pin in Google Maps?

Een plaats toevoegen

 1. Log op uw computer in bij My Maps.
 2. Open of maak een kaart. Een kaart kan maximaal 10.000 lijnen, vormen of plaatsen bevatten.
 3. Klik op ‘Markering toevoegen’ .
 4. Selecteer een laag en klik waar u de markering wilt plaatsen.
 5. Geef de plaats een naam.
 6. Klik op Opslaan.