Hoe werkt een servo motor?

Hoe werkt een servo motor?

De servo vergelijkt voortdurend het stuursignaal met het referentiesignaal. Zodra er een verschilsignaal is, laat de regelaar de motor linksom of rechtsom draaien waarbij een potentiometer het referentiesignaal aanpast. Zodra het verschilsignaal nul is, stopt de servomotor.

Servo is eigenlijk meer een mechanisme dan een specifieke motor. Het gaat hier om motoren die hun snelheid, moment, versnelling en positie continu gelijk houden. Hiervoor maakt de motoren gebruikt van een sensor, feedback encoder en een controller om een feedbacksysteem te creëren.

Hoe een servomotor aansturen?

De meeste servomotoren hebben een bereik van 180 graden. Het daadwerkelijk aansturen van de servomotor zo simpel als het aanroepen van de write(); functie van het servo object: myservo. write(90); zet de servomotor op een hoek van 90 graden, in het midden van het bereik dus.

Wat is het verschil tussen een stappenmotor en een servomotor?

De stappenmotor-driver genereert een sinusgolf met een frequentie die verandert met de snelheid, maar de grootte is constant. Servo-aandrijvingen daarentegen genereren sinusgolven met frequentieomzetting en grootte, waardoor ze snelheid en koppel kunnen regelen.

Welke servo heb ik nodig?

0,08 tot 0,15sec/60° zijn de juiste keuze als stuurservo voor deze klasse. Voor een gas/rem servo bij nitro en benzine model auto’s kan ook het best gekozen worden voor een model met een niet al te snelle reactie tijd; servo’s met een rotatie tijd van 0,10 tot 0,15sec/60° zijn een goede keuze.

Hoe een stappenmotor aansturen?

Door de spoelen meerdere pulsen in een bepaalde volgorde te geven gaat de motoras draaien, hoe sneller de pulsen komen des te sneller de motor zal draaien. De meeste gangbare stappenmotoren hebben een hoekverdraaiing van 1,8 graden. Voor één omwenteling zijn dan 360 graden / 1,8 = 200 stappen nodig.