Hoe werkt een lichtgevoelige weerstand?

Hoe werkt een lichtgevoelige weerstand?

Principe. De lichtgevoelige weerstand is gebaseerd op het foto-elektrisch effect: licht (fotonen) valt op elektronen die zich in de valentieband bevinden. Het elektron neemt de energie op en verkrijgt hierdoor voldoende energie om de verboden zone te overbruggen en van de valentieband naar de geleidingsband te springen …

Hoe sluit je een LDR aan?

De linker LED gaat naar I/O pin 2, die daarnaast naar I/O pin 3 enzovoort. Verbind nu de min van het LED lampje (kortste pin) met de min van het breadboard Sluit vervolgens de LDR aan. Verbind een van de pinnen hiervan met de plus van het breadboard.

Wat is een LDR Arduino?

LDR is een afkorting voor light depending resistor. Wat betekent dat de weerstand afhankelijk is van de hoeveelheid licht erop schijnt. Hoe meer licht er op de LDR schijnt hoe lager de weerstand wordt.

What is the full form of LDR?

LDR = Light Dependent Resistor = Photoresistor. You’re asking what is LDR? It stands for Light Dependent Resistor or Photoresistor, which is a passive electronic component, basically a resistor which has a resistance that varies depending of the light intensity. A photoresistor is made of a high resistance semiconductor

What are the characteristics of LDR?

Characteristics of LDR. LDR’s are light dependent devices whose resistance is decreased when light falls on them and that is increased in the dark. When a light dependent resistor is kept in dark, its resistance is very high. This resistance is called as dark resistance.

What is light dependent resistor (LDR)?

An LDR or light dependent resistor is also known as photo resistor, photocell, photoconductor. It is a one type of resistor whose resistance varies depending on the amount of light falling on its surface. When the light falls on the resistor, then the resistance changes.

What does the LDR symbol mean in circuits?

LDR / photoresistor symbol. The LDR symbol used in circuits is based around the resistor circuit symbol, but shows the light, in the form of arrows shining on it. In this way it follows the same convention used for photodiode and phototransistor circuit symbols where arrows are used to show the light falling on these components.