Hoe werkt een kraakpand?

Hoe werkt een kraakpand?

Als je een pand kraakt, breek je de deur open. Dat is wel verboden, en doe je dus stiekem. Zodra je echter in het pand bent, bel je zelf de politie op en zeg je dat je het pand gekraakt hebt. De politie komt dan kijken of het pand echt leegstaat en je aan de regels voldoet.

Is kraken legaal Belgie?

België In België is kraken niet verboden bij wet; de braak is het enige duidelijk illegale aspect en de eigenaar kan enkel bij de vrederechter de uitzetting van de krakers eisen. Dit is dan een civielrechtelijke (burgerrechtelijke) procedure, geen strafrechtelijke.

Wat is de kraakwet?

Volgens de nieuwe wet mogen krakers binnen 72 uur uit huis gezet worden, waar daar nu nog minimaal acht weken voor staan. Die snellere ontruiming moet wel eerst uitvoerig worden getoetst door de rechter-commissaris, wat veel meer werk betekent dan tot nu toe.

Waarom is kraken strafbaar?

Het risico schuilt erin dat leegstaand vastgoed wordt gekraakt. In Nederland is het kraken van panden sinds de inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand in 2010 verboden, waardoor krakers strafbaar handelen wanneer zij hun intrek nemen in een leegstaand pand.

Is kraken nog legaal?

Sinds de wet Kraken en leegstand uit 2010 is kraken illegaal en dus strafbaar. Daarvóór was het kraken van panden die langer dan een jaar leeg hadden gestaan nog legaal.

Wat als iemand je huis kraakt?

Meestal wordt eerst de eigenaar op de hoogte gebracht van de kraak en in de meeste gevallen verwittigt deze dan de politie. Volgens de wet mag de politie een bewoond pand niet zonder huiszoekingsbevel betreden. Doen zij of de eigenaar dit wel dan is er sprake van huisvredebreuk, hetgeen strafbaar is.

Hoe krakers uitzetten?

Wie een woning kraakt, moet het minimaal zeven uur in de woning volhouden. Hierna kunnen krakers aanspraak maken op het huisrecht, waarna uitzetting door de politie niet meer mag. De eigenaar van het pand moet in plaats daarvan naar de rechter stappen. Dit proces duurt een aantal weken en hoogstens twee maanden.

Welke rechten heeft een kraker?

Vaak zullen de krakers zich beroepen op het huisrecht, zoals opgenomen in artikel 12 Grondwet en artikel 8 EVRM. Dit huisrecht biedt krakers echter slechts een mogelijkheid om dreigende ontruiming door de rechter te laten toetsen en staat het recht van een eigenaar om zijn pand op te eisen niet in de weg.

Wat zijn de rechten van een kraker?

Wat is de straf voor kraken?

Op het kraken van een pand staat officieel een maximale gevangenisstraf van 1 jaar en geldboete van maximaal 8.500 euro. Deze straf kan 1 jaar hoger uitvallen als sprake is van geweld en/of bedreiging. De maximale geldboete die in dat geval kan worden opgelegd is 20.500 euro.

Hoe krijg ik krakers uit mijn pand?

Indien de krakers weigeren vrijwillig te vertrekken dan heeft u als eigenaar twee manieren om de krakers het pand te laten ontruimen. De eerste is de strafrechtelijke weg, waarbij u als eigenaar aangifte doet van kraken als strafbaar feit, waarna het OM en de politie tot ontruiming overgaan.

Kan je krakers uit je huis zetten?

Sindsdien hebben veel ontruimingen plaatsgevonden, maar nog steeds kun je als eigenaar krakers niet zomaar uitzetten. Iedere huisuitzetting maakt inbreuk op het ‘huisrecht’, een grondrecht vastgelegd zowel in de Nederlandse Grondwet als in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Waarom mag je krakers niet uitzetten?

Waarom kunnen krakers niet uitgezet worden?

Omdat dit een grondwettelijk beginsel is en een eigenaar niet zelf de krakers eruit mag zetten, moet eerst een rechter een uitspraak doen over de situatie, voordat er tot ontruiming over gegaan kan worden.