Hoe werken halfgeleider?

Hoe werken halfgeleider?

Hoe een halfgeleider werkt De halfgeleidergrondstofatomen bevatten in de buitenste elektronenring vier elektronen. Het atoom wil de elektronenschil vol hebben en vormt zodoende als het ware een ‘rooster’. Het is niet zo dat er vrij bewegende elektronen zijn op dit moment, er is dus geen stroomgeleiding.

Wat is halfgeleiders?

Onder een halfgeleider wordt verstaan een stof waarbij het zogenaamde Fermi-niveau tussen twee energiebanden in ligt en waarbij het gebied tussen deze banden (de verboden zone) niet veel breder is dan de thermische energie van de elektronen.

Hoe gedraagt een lading zich in een metaal?

Een elektron is een van de meest bekende ladingdragers, en staat aan de basis van alle andere vormen van ladingdragers. Het is een elementair deeltje met een negatieve lading. In metalen zorgt het voor geleiding, elektronen in de geleidingsband vormen dan een fermi-gas.

Waar worden halfgeleiders voor gebruikt?

Het halfgeleider effect zorgt ervoor dat een zwak signaal omgezet wordt tot een sterker signaal. Dit effect wordt veel gebruikt in gehoorapparaten of radio’s, maar tegenwoordig zien we het terug in vele andere elektronische apparaten.

Hebben metalen een lading?

Het metaal krijgt hierbij een positieve lading, hij staat namelijk elektronen af, het niet-metaal krijgt een negatieve lading, hij neemt namelijk elektronen op.

Hoeveel ladingen bestaan er?

In de ‘gewone’ materie, die opgebouwd is uit atomen, die weer bestaan uit protonen, neutronen en elektronen, wordt een positieve lading veroorzaakt door een elektronentekort en een negatieve lading door een elektronenoverschot per atoom.

Wat is elektrische doorslag?

Doorslagspanning. Als de spanning tussen twee punten zonder elektrisch geleidende verbinding hoger wordt dan de doorslagspanning van het materiaal dat zich tussen de punten bevindt, dan ontstaat op een bepaald moment een elektrische doorslag. De spanning wordt zo hoog dat er geleiding plaatsvindt.

Welke kant diode?

Omdat een diode de elektriciteit maar één richting doorlaat, is het belangrijk dat we de diode correct oriënteren. Een diode zal alleen een goede geleider zijn wanneer de stroom van de anode(+) naar de kathode(-) van de diode loopt. De kathode(-) van de diode zal aan de kant van de gekleurde ring zitten.