Hoe ontstaat kolonie?

Hoe ontstaat kolonie?

Door celdeling ontstaan uit een micro-organisme hoopjes micro-organismen die kolonies worden genoemd, speciaal bij bacteriën en schimmels. Bij groei op een voedingsbodem ontstaan na enting kolonies, waarvan het aantal als kiemgetal wordt weergegeven.

Waarom wilden Europese landen kolonies?

Meestal hadden ze belang bij de te verhandelen grondstoffen die daar te vinden waren. Ook speelde het ‘imperialisme’ een grote rol. Dit hield in dat landen hun grondgebied zo veel mogelijk wilden uitbreiden. Bijna geheel Noord en Zuid-Amerika, Azië en Afrika werden vanaf de 16e eeuw gekoloniseerd door Europese landen.

Wanneer is een kolonie begonnen te stichten?

Wanneer een land bezig is met een kolonie (of meerdere kolonies) te stichten, wordt dat kolonisatie genoemd. Veel West-Europese landen als Portugal, Spanje, Engeland en Frankrijk veroverden vanaf de 16e eeuw overzeese gebieden, die ze vervolgens koloniën noemden.

Waar heeft Nederland koloniën gehad?

Nederland. Ook Nederland had koloniën: Nederlands-Indië (nu Indonesië), Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-Nieuw-Guinea. Daarnaast heeft Nederland nog koloniale bezittingen gehad in New York, Brazilië, Dejima, Sri Lanka langs de kust van Guinee en in Zuid-Afrika.

Wat is een kolonie in de biologie?

Kolonie (biologie) Een kolonie is in de biologie een groep van planten of dieren die tot dezelfde soort behoort en die bij elkaar wonen. In de microbiologie is een kolonie de populatie van cellen die is ontstaan doordat een enkele voorouder zich vermenigvuldigd ( gedeeld) heeft. Dit proces noemt men kolonisatie.

Wat is de kolonie van dieren?

Dieren. Bij dieren onderscheiden we twee soorten koloniën: kolonie-met- koningin; dit betreft een kolonie van eusociale dieren : sociale insecten, zoals termieten, mieren, honingbij en gewone wesp, naakte molrat en damaraland molrat, kolonie-zonder-koningin.