Hoe je FTP verhogen?

Hoe je FTP verhogen?

Start met intervallen van 10 minuten op 100% van je FTP en een totale trainingstijd van 30 minuten in de eerste week. Verleng de intervallen wekelijks naar 15-20-30 minuten en verhoog de trainingstijd in de zone wekelijks met 10-15 minuten per training. Eindig met 2 intervallen van 1 uur op 88-95% van je FTP.

Wat is genormaliseerd vermogen?

Uitleg: Het genormaliseerde vermogen wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de variatie in vermogen over tijdsintervallen. Het gemiddelde vermogen van een intervaltraining zou lager zijn door de rust tussen de intervallen, het genormaliseerde vermogen houdt hier rekening mee door de variatie in de intervallen.

Wat is IF fietsen?

De Intensity Factor (IF) is een handige waarde die veel zegt. In dit artikel wordt uitgelegd waarom het een handige waarde is en hoe je het getal moet interpreteren. Eerst bekijken we hoe het wordt berekend. De intensity factor krijg je door de NP (Normalized Power) te delen door de FTP (Functional Treshold Power).

Wat betekent normalized power?

Normalized Power® (NP) is een methode om het gemiddelde van het vermogen, gemeten in Watt, te berekenen. Dit wordt gebruikt ter compensatie voor veranderingen in de condities van de rit zodat u een nauwkeuriger weergave van het vermogensverbruik krijgt.

Wat is TSS wielrennen?

De TSS is de training stress score en geeft aan hoe zwaar de training is geweest. Dit een score bedacht door Andrew Coggan (verbonden aan Trainingpeaks). Een score van 100 is 1 uur lang op je FTP rijden of bv. 2 uur rijden op 50% van de FTP.

Hoe wordt TSS berekend?

De formule is dus de Intensity Factor (IF) vermenigvuldigen met de duur van de rit in uren en die weer vermenigvuldigen met 100. Eén uur fietsen op je FTP (Functional Treshold Power) gebaseerd op normalized power staat voor een TSS van 100.

Wat is training stress score?

TSS staat voor training stress score. Dit is een score die in het leven is geroepen om de belasting van trainingen met elkaar te vergelijken en in te schatten hoe zwaar de trainingen zijn geweest. De score probeert de impact van een training op het lichaam weer te geven.

Hoe meet je FTP?

Je FTP wordt berekend door het gemiddelde vermogen tijdens de 20 minuten maximale inspanning te vermenigvuldigen met 0,95.