Hoe breed mag een lading zijn?

Hoe breed mag een lading zijn?

De lading van personenauto’s mag niet meer dan 20 cm buiten elke zijkant van de auto uitsteken tot een maximumbreedte van 2,55 meter. Voor aanhangwagens (en vrachtauto’s) geldt dat de breedte van het voertuig incl. de lading niet breder mag zijn dan voor het vervoer noodzakelijk is, met een maximum van 3,00 meter.

Hoe breed mag lading uitsteken?

Deelbare lading mag aan de zijkanten maximaal 20 cm uitsteken, ondeelbare lading mag aan de zijkanten meer dan 20 cm uitsteken als de aanhanger niet breder dan 3 m is. Aan de achterkant mag deelbare lading niet meer dan 1 m uitsteken, ondeelbare lading mag onder voorwaarde meer dan 1 m uitsteken.

Hoeveel meter mag de lading aan de achterzijde uitsteken?

Lange (deelbare) lading Aan de achterzijde mag lading niet meer dan 1 meter uitsteken, maar nooit meer dan 5 meter achter het hart van de achterste as. Verder mag lading niet meer dan 60 cm achter de bumper uitsteken, als de afstand tussen het wegdek en de lading meer bedraagt dan 55 cm.

Hoe breed mag je aanhanger laden?

In Nederland is een breedte van 2,60 meter toegestaan als de aanhangwagen of oplegger voor 1 februari 1999 in gebruik is genomen en de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 10 ton. Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg mogen niet breder zijn dan 2,55 meter.

Hoe breed mag transport zijn?

In Nederland mag het transport max. 2.50 / 2.75 mtr. breed zijn.

Hoe breed mag ondeelbare lading op een aanhangwagen maximaal zijn?

De breedte van een vrachtauto en daaraan gekoppelde aanhangwagen of een trekker met oplegger mag, met inbegrip van ondeelbare lading, niet meer zijn dan 3 meter.

Wat is een markeringsbord?

Een markeringsbord is een vierkant bord met parallel lopende diagonale strepen in rood-wit. De strepen moeten een breedte hebben van niet minder dan 7 cm en niet meer dan 10 cm. Als u uitstekende lading ’s nachts vervoert moet u ook letten op de verlichting.

Hoe breed mag een vrachtwagen maximaal zijn?

De maximumbreedte is beperkt tot 2,55 meter en 2,60 meter bij geconditioneerde voertuigen, mits de wanden van het voertuig ten minste 4,5 cm dik zijn. De hoogte mag niet meer zijn dan 4,00 meter.

Hoe breed mag lading zijn vrachtwagen?

De breedte van een vrachtauto en daaraan gekoppelde aanhangwagen of een trekker met oplegger mag, met inbegrip van de lading, niet meer zijn dan 2,55 meter.