Hoe blanco strafblad opvragen?

Hoe blanco strafblad opvragen?

We lijsten graag voor je op aan welke voorwaarden je moet voldoen om een blanco attest van goed gedrag en zeden te bekomen. Het uittreksel uit je strafregister kan je (op de meeste plaatsen momenteel elektronisch) aanvragen op de dienst bevolking en/of burgerzaken van de gemeente van jouw woonplaats.

Welke veroordelingen komen op strafblad?

Beslissingen tot internering, herroeping van een uitstel/opschorting, de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, arresten van eerherstel, een veroordeling met eenvoudige schuldigverklaring.you name it worden opgenomen op het strafregister.

Wie kan mijn strafblad inzien?

De gegevens kunnen uitsluitend afkomstig zijn van het openbaar ministerie, de gerechten, buitenlandse gerechten, Onze Minister, het Centraal Justitieel Incassobureau en opsporingsambtenaren (artikel 10 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens).

Hoe lang duurt een eerherstel?

Afhankelijk van de zwaarte van het dossier kan het enkele maanden tot ongeveer 1 jaar duren voor uitspraak wordt gedaan. Opgelet! Als je in aanmerking komt voor eerherstel, dan wil dit nog niet zeggen dat je ook eerherstel zal krijgen. Dat hangt af van de bevoegde rechtbank.

Hoe strafregister raadplegen?

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem uw identiteitskaart mee. Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt, zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Hoe vraag je eerherstel aan?

U richt uw aanvraag aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont waarbij u meedeelt:

  1. Voor welke veroordeling(en) u het herstel in eer en rechten vraagt;
  2. De plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven bent.

Hoe strafblad wissen?

Je kan de jeugdrechter vragen om de straf uit het strafregister te schrappen, als je de straf intussen vijf jaar geleden uitvoerde. Je kan dat gewoon per brief vragen aan de jeugdrechter. Onderteken je brief en zet de datum erop. Zeg duidelijk in je brief wat je wil laten schrappen.

Kan je je strafblad online zien?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.