Hoe bereik je handhaving?

Hoe bereik je handhaving?

Bel dan naar 0800-7000. Geen spoed, maar buiten kantoortijden? Dan kun je de politie bereiken via 0900-8844.

Welk nummer bel je voor geluidsoverlast?

Je kunt de politie bellen op 0900-8844 wanneer je last hebt van gevaarlijk afval of geluidsoverlast.

Wat is het verschil tussen sluikstorten en zwerfvuil?

Sluikstorten is het doelbewust dumpen van afval. Het gaat hier vaak om grotere stukken (zoals zakken val afval, matrassen, koelkasten,…) of bouw- en sloopafval. Zwerfvuil daarentegen is klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we er bij stil staan op straat gooien of achterlaten in een park of berm.

Wat is de boete voor sluikstorten?

Bovendien jagen sluikstorters de maatschappij jaarlijks op torenhoge kosten.” Van de 13 overtreders die voor de strafrechter moesten verschijnen, kwamen er maar 3 effectief opdagen. De rechtbank legde de sluikstorters vandaag geldboetes tussen 800 euro en 4.000 euro op. De gemiddelde boete bedraagt ongeveer 2.000 euro.

Wat zijn gemeentelijke handhavers?

De handhavers openbare ruimte vertegenwoordigen het gezag van de gemeente op straat en hebben bepaalde bevoegdheden om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Iedereen is verplicht aan een handhaver alle medewerking te verlenen als hij daar om vraagt. Een handhaver mag: een proces-verbaal opmaken.

Wat valt onder sluikstorten?

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden: op plaatsen waar het niet mag. op momenten waarop dat niet is toegelaten.

Wat als je iemand ziet sluikstorten?

Dan kan je contact opnemen met ons algemeen nummer 055/42.60.00. Je kan eveneens bellen naar het noodnummer 101 of 112. Je kan je ook richten tot de gemeente.

Hoe sluikstorten melden?

Bij herhaaldelijk sluikstort kan je klacht indienen bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu of bij de politie. Zij bekijken of de dader geïdentificeerd kan worden zodat de kosten van de opruiming op de dader kunnen verhaald worden.