Wie betaalt importheffing?

Wie betaalt importheffing?

Wie betaalt de invoerrechten? Standaard worden invoerrechten altijd doorbelast aan de ontvanger van jouw zending. Dit wordt volgens de Incoterms met de term DAP (Delivered At Place) aangeduid. Incoterms is een standaard die wordt gebruikt bij internationaal transport van goederen.

Kan ik inklaringskosten terugvragen?

Als je het pakket retour hebt gestuurd kun je de inklaringskosten terugvragen. Maar alleen als je het pakket hebt teruggestuurd naar het land waar het vandaan kwam (buiten de EU).

Waarom btw bij invoer?

Als u goederen invoert uit niet-EU-landen, is die invoer belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat u btw betaalt aan de belastingdienst van dat land. Daar moet u ook aangifte doen.

Je voert goederen van buiten de EU in met een invoeraangifte bij de douane. Vaak verzorgt een douanevertegenwoordiger, bijvoorbeeld een douane-expediteur, dit voor je. Na aanvaarding van de invoeraangifte door de douane ontstaat een douaneschuld en moet je eventuele invoerrechten betalen.

Hoe voorkom je invoerrechten?

Je kunt invoerheffingen vermijden als je goederen die van buiten de Europese Unie komen, opslaat in een douane-entrepot. Als je deze goederen daarna uitvoert naar landen buiten de EU, hoef je geen invoerrechten te betalen.

Wie is verantwoordelijk voor invoerrechten?

De importeur doet aangifte Tenzij u de Incoterm DDP (Delivery Duty Paid) heeft afgesproken met degene van wie u de goederen heeft gekocht (zie ook ICC Incoterms® 2010). Dan is de verkoper verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten zoals de aangifte, de invoerrechten en de btw van het land waar de goederen heen gaan.

Wat gebeurt er als je invoerrechten niet betaald?

Als de verzender de invoerrechten en btw niet voor zijn rekening heeft genomen, betaalt DHL de verschuldigde invoerrechten en btw aan de douane zodat uw pakket kan worden ingevoerd. Deze voorgeschoten kosten berekent DHL aan u door.