Welke premies werkgever?

Welke premies werkgever?

Als werkgever betaal je voor deze verzekeringen de volgende premies: de premie WW-Awf (Algemeen werkloosheidsfonds), de sectorpremie, de Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid), de basispremie WAO/IVA/WGA en de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas).

Welke sociale lasten betaalt de werkgever?

U betaalt als werkgever de zogenaamde werkgeverslasten: 8% vakantiegeld en een deel van de sociale lasten. De sociale lasten bestaan met name uit premies voor de WW/WIA, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet en premie voor de verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte.

Wat is de UFO-premie?

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) Als je een overheidswerkgever bent, draag je geen premie af voor de WW Awf en het Sectorfonds. Je betaalt dan wel de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Dit gaat om 0,68% van het brutoloon.

Wat zit in werkgeverslasten?

Onder werkgeverslasten vallen o.a. Vakantiegeld, premie in het kader van Zorgverzekeringswet, premie WIA, en overige cao afhankelijke premies en bijdragen.

Wat zijn de werkgeverslasten 2021?

De gemiddelde werkgeverslasten voor vaste krachten stijgen naar 19,27% ten opzichte van 18,89%. Voor tijdelijke contracten stijgen de gemiddelde werkgeverslasten van 23,89% dit jaar naar 24,27% in 2021. De gemiddelde werkgeverslasten bestaan uit: WW-premie (Awf-premie)

Wie betaalt UFO premie?

Als werkgever betaal je voor deze verzekeringen de volgende premies: de Awf-premie (Algemeen werkloosheidsfonds), de Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid), de gedifferentieerde Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) en de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas).

Wat wordt betaald uit AOF?

De basispremie Aof is een premie die werkgevers aan de Belastingdienst betalen ten behoeve van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het UWV betaalt vervolgens de uitkeringen die onder dit fonds vallen uit aan de uitkeringsgerechtigden.