Wat zijn schadeposten?

Wat zijn schadeposten?

Verlies aan verdienvermogen. Eén van de vaak grootste schadeposten bij letselschade is het verlies van inkomsten.

 • Schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Hulp in de huishouding.
 • Aanpassingen aan vakanties en tripjes.
 • Kosten zonder nut.
 • Vermindering waarde auto.
 • Smartengeld voor gederfde levensvreugde.
 • Parkeerkosten.
 • Waarom risicoaansprakelijkheid?

  Risicoaansprakelijkheid is een aansprakelijkheid die niet is gebaseerd op schuld of verwijtbaarheid, maar op grond van een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Dit betekent dat iemand aansprakelijk kan zijn hoewel hem geen verwijt kan worden gemaakt.

  Hoe vraag ik schadevergoeding aan?

  U kunt het verzoek om schadevergoeding vóór de strafzaak indienen bij de officier van justitie. Gebruik daarvoor het formulier Verzoek tot schadevergoeding. U krijgt dit formulier van het Openbaar Ministerie (OM).

  Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?

  Hieronder volgen de meest voorkomende schadeposten: Medische kosten (kosten die niet / gedeeltelijk door de zorgverzekering worden vergoed, eigen risico); Ziekenhuisopname (voor ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis en sanatorium geldt een daggeldvoorziening);

  Wat is een schadestaat?

  Een schadestaat is een overzicht van alle schadeposten die tot dat moment bekend zijn. Een schadestaat is een actief document, naarmate de zaak langer duurt zullen de schadeposten oplopen.

  Welke schade verhalen op tegenpartij?

  Schade aan uw auto of ander vervoermiddel. Schade aan uw kleding. Schade aan andere eigendommen als gevolg van het ongeval. Extra medische kosten: u kunt u kosten voor uw eigen risico verhalen op de tegenpartij, evenals andere kosten die u niet vergoed krijgt.

  Hoeveel schadevergoeding kan ik vragen?

  Hoeveel schadevergoeding na ongeval of ongeluk u kunt claimen, is vooral afhankelijk van hoeveel extra kosten u moet maken. Alle kosten die u zonder het ongeval niet had gemaakt, kunt u bij de aansprakelijke partij claimen. Alle mogelijke schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

  Kan ik een schadevergoeding eisen vragen?

  U kunt alleen om schadevergoeding vragen als uw schade de schuld is van de andere partij. Dit betekent dat u schade heeft omdat de ander iets deed. Of omdat deze persoon iets juist niet deed.