Wat zijn de oorzaken van ziekteverzuim?

Wat zijn de oorzaken van ziekteverzuim?

Wat kunnen de oorzaken zijn van frequent kortdurend ziekteverzuim…

 • een fragiele conditie hebben.
 • onvrede hebben met hun werk of inkomen.
 • een te hoge werkdruk ervaren.
 • onvrede hebben met de relatie met de werkgever of de collega’s.
 • problemen van persoonlijke aard hebben.

Waarom is ziekteverzuim belangrijk?

Langdurig zieke medewerkers kunnen leiden tot grote financiële gevolgen voor het bedrijf. ‘Het is goed om te zien dat mkb-ondernemers positief zijn over de toekomst en minder verzuim onder hun medewerkers verwachten.

Hoe voorkom je langdurig verzuim?

5 tips om ziekteverzuim te voorkomen

 1. Zorg voor een goed verzuimbeleid. Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim binnen een bedrijf.
 2. Praat met uw medewerkers.
 3. Leer signalen te herkennen.
 4. Een veilige werkplek voorkomt ongelukken.
 5. Prettig werken voorkomt verzuim.

Waarom ziekteverzuim terugdringen?

Ziekte en verzuim terugdringen Met het tegengaan van ziekteverzuim is veel te winnen. Een zieke werknemer moet je namelijk tot twee jaar lang zijn loon doorbetalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuimbegeleiding en vervanging.

Wat zijn de gevolgen van ziekteverzuim?

Een zieke werknemer kost tweeënhalf keer de bruto loonkosten, omdat er omzetverlies optreedt en het werk moet worden uitgevoerd door collega’s (overuren) of ingehuurde krachten. Preventie van ziekteverzuim is in het belang van zowel werknemer als werkgever.

Wat kun je doen om ziekteverzuim te verlagen?

7 tips tegen ziekteverzuim

 1. Zorg voor een goed verzuimbeleid. Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte.
 2. Let op de signalen van ziekteverzuim.
 3. Maak verzuim bespreekbaar.
 4. Wees flexibel.
 5. Investeer in opleidingen.
 6. Werk samen met andere partijen.
 7. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid.

https://www.youtube.com/watch?v=LVXQHJLOHkc