Wat wordt bedoeld met de driehoek?

Wat wordt bedoeld met de driehoek?

De driehoek van een bepaald gebied is het overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en lokale overheid in Nederland.

Wat is driehoek politie?

De driehoek bestaat uit de burgemeester, de officier van justitie en politiechef of teamchef van politie van het team waar de gemeente onder valt.

Wat is de Amsterdamse driehoek?

De Amsterdamse Driehoek | De machthebbers De burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van de politie (korpschef) zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid in de de regio Amsterdam-Amstelland.

Is de burgemeester hoofd van de politie?

Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid het voorkomen van overlast en ordeverstoringen bestrijden. het verbieden van openbare bijeenkomsten als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

Wat zijn de driehoeken van een driehoek?

De beide hoeken die aan de derde zijde grenzen (de basishoeken) zijn aan elkaar gelijk. gelijkzijdige driehoek: alle zijden zijn even lang. De drie hoeken zijn ook even groot, namelijk 60°. Verder is vanuit ieder hoekpunt de zwaartelijn tevens de bissectrice en de hoogtelijn.

Hoe is de som van een driehoek steeds 180 graden?

Pythagoras bewees dat de som van de hoeken van een driehoek steeds 180 graden is, al denkt men dat de ontdekking gedaan werd door een leerling van hem en uit respect aan Pythagoras werd toegeschreven. {displaystyle alpha +beta +gamma =180^ {circ }}

Wat is een scherpe driehoek?

scherpe (scherphoekige) driehoek: alle hoeken zijn kleiner dan 90 graden. rechthoekige driehoek: een van de hoeken is 90 graden. stompe (stomphoekige) driehoek: een van de hoeken is groter dan 90 graden. Indeling op basis van de zijden

Wat is een gelijkzijdige driehoek?

In het laatste geval is de driehoek gelijkzijdig (elke gelijkzijdige driehoek is ook gelijkbenig). De beide hoeken die aan de derde zijde grenzen (de basishoeken) zijn aan elkaar gelijk. gelijkzijdige driehoek: alle zijden zijn even lang. De drie hoeken zijn ook even groot, namelijk 60°.