Wat weet de AIVD van mij?

Wat weet de AIVD van mij?

Als u denkt dat de AIVD gegevens over u of een overleden naaste (in de archieven) heeft, kunt u hier bij onze organisatie een inzageverzoek voor indienen. Formeel wordt zo’n inzageverzoek ook wel een aanvraag tot kennisneming van (persoons)gegevens genoemd.

Wat kan de AIVD allemaal?

Ontdekken en voorkomen. De AIVD is een combinatie van een inlichtingen- en veiligheidsdienst. Wij onderzoeken en duiden heimelijke politieke intenties van andere landen (inlichtingen) en gevaren voor de nationale veiligheid (veiligheid). Van terroristisch geweld en radicalisering tot spionage door buitenlandse spelers.

Wat betekent de inlichting?

inlichting – Zelfstandignaamwoord 1. een hoeveelheid informatie die ter opheldering gevraagd of verstrekt wordt ♢ Wij vroegen om inlichtingen bij de VVV. Woordherkomst Naamwoord van handeling van inlichten met het achtervoegsel -ing.

Wat is Contra inlichtingen?

Militaire contra-inlichtingen zijn geldige gegevens over bedoelingen, middelen en/of mogelijkheden en activiteiten van personen, organisaties en netwerken. Die kunnen zich bezighouden met activiteiten zoals spionage, het omverwerpen van het gezag, sabotage en/of terrorisme.

Wat onderzoekt de AIVD?

In een veiligheidsonderzoek onderzoekt de AIVD of de MIVD of u bij aanstelling een risico vormt voor de staatsveiligheid of andere staatsbelangen. Het administratieve onderzoek bestaat uit het controleren van uw gegevens in de systemen van de AIVD en de MIVD.

Wat is een AIVD screening?

In dit onderzoek wordt onderzocht of u eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust bent. Voor dit veiligheidsonderzoek moet u een vragenlijst invullen. Hierin wordt om persoonlijke gegevens gevraagd. We gaan hier zorgvuldig mee om en delen de informatie niet met anderen.

Wat is de afkorting van inlichting?

Inl = 1) Inleiding 2) Inleiding (afk.) 3) inlichtingen 4) inlichtingen (afk.)

Is spionage verboden?

Spionage is het verzamelen van vertrouwelijke inlichtingen voor militaire, politieke of economische doeleinden. Er is geen internationaal verdrag dat spionage verbiedt; het verzamelen van informatie is volgens het VN-verdrag (BuPo) niet gebonden aan grenzen.

Wat is de betekenis van contraspionage?

Contraspionage is het zoeken naar, identificeren en tegengaan van spionageactiviteiten door buitenlandse inlichtingendiensten. De meeste landen hebben specifieke organisaties die deze taak uitvoeren, in Nederland is het een taak van de AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD.