Wat voor soort misdrijven worden het meest gepleegd?

Wat voor soort misdrijven worden het meest gepleegd?

Jaren

Regio’s Nederland  Onderwerp Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven 
11 Diefstal/verduistering en inbraak 656 450
111 Diefstal en inbraak met geweld 14 945
112 Diefstal en inbraak zonder geweld 641 505
12 Bedrog 27 630

Wie plegen de meeste misdaden in Nederland?

Mannen vaker verdacht dan vrouwen In alle herkomstgroeperingen worden mannen vaker verdacht van een misdrijf dan vrouwen. Bij personen met een Nederlandse achtergrond is dat bijna vier maal zo vaak. Onder personen met een niet-westerse achtergrond is dit verschil nog iets groter.

Hoeveel procent van de Marokkanen heeft een strafblad?

In 2010 stonden 107,5 jongeren met een Marokkaanse achtergrond per 1.000 geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dat aantal is in 2020 gedaald naar 33,4 per 1.000 jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond. In 2020 staan 9,5 per 1.000 jongeren met een Nederlandse achtergrond geregistreerd als verdachte.

Welke misdrijven?

Onderscheid in de meest bekende en voorkomende misdrijven

  • Diefstal.
  • Winkeldiefstal.
  • Gewapend overval.
  • Inbraak.
  • Huisvredebreuk.
  • Verduistering.
  • Fraude.
  • Belastingfraude.

Waar komt de meeste jeugdcriminaliteit voor?

Het aandeel verdachten onder jongeren verschilt per gemeente. Dit was het hoogst in de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Zandvoort (3,1 procent) en het laagst in de gemeenten Dinkelland en Mill en Sint Hubert (0,5 procent).

Hoeveel procent van de mensen heeft een strafblad?

Dit betekent dat van alle aanvragen slechts 0,21 % wordt geweigerd. Voor mensen met een strafblad ligt dit op 1,34 %. Dit is lager dan in de jaren 2013 – 2016, toen dit percentage nog iets boven de 2 % lag.

Hoeveel procent van de criminaliteit is allochtoon?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 2,4 procent van de Nederlanders met een migratieachtergrond wel eens verdacht is van een misdrijf. Bij inwoners met een Nederlandse achtergrond is dat maar 0,7 procent.