Wat staat er in de warmtewet?

Wat staat er in de warmtewet?

De warmtewet beschermt bedrijven en consumenten die verwarming of warm water afnemen van een lokaal warmtenet. Dit is vaak het geval bij blokverwarming of stadsverwarming. De wet is er met name om de afnemers bescherming te bieden tegen machtsmisbruik van de warmteleverancier.

Wat wordt niet door de Warmtewet geregeld?

Aansluitingen boven 100 kW die in gebruik zijn voor levering van stadswarmte aan woningen, kunnen ook vallen onder deze regeling. Andere aansluitingen boven 100 kW vallen niet onder de Warmtewet en komen daardoor niet in aanmerking voor compensatie.

Wat is een warmtevoorziening?

Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blokverwarming. Het is een soort cv-installatie in het groot. Je hebt ergens in de wijk een centrale ‘ketel’ (een warmtebron). Met buizen gaat het warme water naar de huizen.

Hoeveel m3 scheelt 1 graad verwarming?

Zet de thermostaat standaard een graad of meer lager Of zet de kachel nog lager. Elk graadje lager zorgt voor een besparing van 6 à 7% in het gasverbruik. Trek een dikke trui aan, steek wat kaarsjes aan, ga met een kleedje op de bank zitten en wen aan die iets lagere temperatuur.

Wat regelt de warmtewet?

Warmtewet. De Warmtewet regelt sinds 2014 de levering van warmte aan consumenten en midden- en kleinbedrijf voor aansluitingen tot 100 kW. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de uitvoering van de warmtewet. De warmtewet is in 2018 weliswaar herzien, maar nog niet ingevoerd.

Wat is vastrecht warmte?

Vastrecht is een vast tarief dat wordt betaald voor de levering van warmte en koude voor de woning. Dit zijn onder andere vaste kosten voor het gebruik van de collectieve warmtebron. De energie voor warmte en koude wordt uit een collectieve warmtebron onttrokken.

Wat is vastrecht warmte voor verwarming en warm water?

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020 volgens de nieuwe Warmtewet zijn: Het nieuwe maximale tarief voor warmte is: € 26,06 per GJ (was € 28,47) Het nieuwe maximale vastrecht voor warmte bedraagt: €469,17 per jaar (was € 318,95) Het maximale meettarief bedraagt: € 26,63 (was € 25,89)

Wat zijn vaste kosten warmte?

U betaalt een vast jaartarief en een bedrag per gigajoule (GJ) aan warmteverbruik. Deze kosten zijn voor het verwarmen van uw huis en het verwarmen van kraanwater.

Wat kost 1gj warmte?

Kosten afleverset

Type Ruimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw) Ruimteverwarming (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW 125,50 111,73
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW 3.279,22 2.549,17