Wat mag er allemaal in een Naaldencontainer?

Wat mag er allemaal in een Naaldencontainer?

Al het scherpe afval – zoals naalden (ook veilige naalden), scalpelmesjes en gebroken ampullen – moet in naaldencontainers. Zorg ervoor dat naaldencontainers overal beschikbaar zijn, ook in de artsentassen.

Wat te doen met gebruikte naalden?

Oude medicijnen of injectienaalden kunnen ingeleverd worden op het milieubrengstation, of, afhankelijk van de gemeente waar u woont, in de klein chemisch afval-box of bij uw apotheek. ROVA heeft samen met gemeenten en de apotheken afspraken gemaakt over de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden.

Wat kost een Naaldencontainer?

Naaldencontainer 0,5 liter EasyCare….Accessoires voor de EasyCare Naaldencontainer.

Merk Bodybow
Prijs € 2,95

Wat moet je doen met gebruikte injectienaalden?

Injectienaalden zijn gevaarlijk afval! Breng ze daarom in een naaldcontainer naar je recyclagepark. Je kan ze er gratis afgeven. EcoWerf laat ze ophalen samen met het andere klein gevaarlijk afval en zorgt voor een veilige verwerking.

Waar Naaldencontainer inleveren?

Je kan injectienaalden (vanwege veiligheid) alleen in een naaldencontainer – gratis op te halen bij de apotheek – inleveren.

Waar gebruikte spuiten inleveren?

Naalden en gebruikte spuiten mogen alleen ingeleverd worden in daarvoor bestemde naaldenkokers/-containers. Deze kunt u bij de apotheek verkrijgen. Lever medicijnresten, verzameld in een plastic zak of tas, in, zonder de doosverpakking en bijsluiter. Medicijnresten vallen onder het KCA.

Wat is Naaldencontainer?

Naaldcontainers zorgen een veilige en contactloze afvoer van spitse en scherpe medische benodigdheden mogelijk, zoals gebruikte naalden, scalpels, wegwerpinstrumenten en bloedlancetten.

Hoeveel naalden in Naaldencontainer?

Welke voorwerpen moet je verzamelen in de naaldencontainer?

Nr. Vraag
1 (insuline-)naalden
2 spuiten (zonder naalden)
3 veilige naalden *
4 doekjes, watten

Waar volle Naaldencontainer inleveren?

5. Een volle naaldencontainer valt onder het chemisch afval. U kunt deze inleveren, bij het afvalpunt klein chemisch afval van uw gemeente.

Waar benzine weggooien?

Klein chemisch afval (kca) kun je inleveren bij de milieustraat of afvalscheidingsstation van je gemeente.

Waar laat je lege insulinepennen?

U levert in bij uw apotheek Als u bij uw apotheek injectiespuiten koopt voor het toedienen van geneesmiddelen, krijgt u gratis een minicontainer mee. Hierin kunt u de gebruikte naalden en spuiten verzamelen. Een volle minicontainer kunt u bij uw apotheek afgeven. U krijgt dan weer een lege mee.