Wat kun je worden als je kader?

Wat kun je worden als je kader?

In de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg zijn er 10 profielen:

  • Bouwen, wonen en interieur;
  • Produceren, installeren en energie;
  • Mobiliteit en transport;
  • Media, vormgeving en ICT;
  • Maritiem en techniek;
  • Zorg en welzijn;
  • Economie en ondernemen;
  • Horeca, bakkerij en recreatie;

Wat voor vakken krijg je bij kader?

De leerlingen krijgen in de brugklas de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis), mens en natuur (biologie en natuurkunde), lichamelijke opvoeding, kunst en cultuur en dienstverlening en producten (D&P), muziek, cultuur en participatie.

Wat kan je met vmbo-kader?

Als je de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) hebt afgerond, kun je doorstromen naar een middenkaderopleiding of een vakopleiding in het mbo.

Wat is Profielvak?

Elk profiel bestaat uit twee verplichte algemene vakken en een beroepsgericht profielvak. Dit profielvak bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit praktijk. Leerlingen op het vmbo-basis en vmbo-kader volgen vier modules van het profielvak.

Welk mbo niveau is kader?

Kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerweg bereidt je voor op de niveau 3 (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo.

Hoeveel vakken heeft kader?

Examenvakken kaderberoepsgerichte leerweg Leerlingen in de kaderberoepsgericht leerweg doen examen in vijf vakken: Nederlands. Engels. Twee vrije vakken.

Welk niveau met kader?

Als je de kaderberoepsgerichte leerweg (kl) op het vmbo doet, krijg je theorievakken en een flink deel een beroepsgericht programma. Je leert dus veel door praktisch bezig te zijn. Deze leerweg bereidt je voor op de niveau 3 (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo.