Wat is toetsing aan EU-recht?

Wat is toetsing aan EU-recht?

U bent verplicht om een aanvraag om toetsing aan het EU-recht in te dienen. U moet namelijk kunnen aantonen dat u legaal in Nederland verblijft en met welk verblijfsdoel dat is. De geldigheid van het verblijfsdocument is maximaal vijf jaar.

Wie heeft een machtiging voorlopig verblijf MVV nodig?

Komt u van buiten de Europese Unie (EU) en wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum.

Wat is een F kaart Belgie?

Dit document wordt afgeleverd aan derdelanders die in België verblijven op basis van een recht op gezinshereniging met een Belg of Unieburger en van wie de verblijfsaanvraag is goedgekeurd. De F-kaart is een verblijfskaart van een familielid van een Unieburger in de vorm van een elektronische identiteitskaart.

Hoe lang duurt faciliterend visum?

Een faciliterend visum is gratis. Het dient zo spoedig mogelijk via een versnelde procedure te worden afgegeven, in elk geval binnen 15 dagen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag het langer duren. Van de aanvrager mag niet verlangd worden dat het doel van het verblijf wordt aangetoond met bewijzen.

Wat heb je nodig om mvv aan te vragen?

Wat heb ik nodig voor de aanvraag van een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf)

  1. U bent allebei 21 jaar of ouder;
  2. Aanvraagformulier voor het verblijfsdoel ‘familie en gezin’;
  3. Kopie paspoort van de aanvrager;
  4. Kopie paspoort of ID van de referent;
  5. Inburgeringscertificaat buitenland;

Wie heeft een MVV nodig?

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) Als u van buiten de Europese Unie (EU) komt, heeft u meestal een visum nodig om ons land binnen te komen. Immigranten die voor een verblijf langer dan 90 dagen naar Nederland komen, hebben een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Wat heb je allemaal nodig om een mvv te geven?

Wat heb ik nodig voor de aanvraag van een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf)

  • U bent allebei 21 jaar of ouder;
  • Aanvraagformulier voor het verblijfsdoel ‘familie en gezin’;
  • Kopie paspoort van de aanvrager;
  • Kopie paspoort of ID van de referent;
  • Inburgeringscertificaat buitenland;

Wat is verklaring van inschrijving burgers van de Unie?

Een document dat laat zien dat u familie bent. Bijvoorbeeld een geboorteakte of bewijs van adoptie. Een bewijs dat de EU-/EER-burger of Zwitser bij wie u woont, financieel voor u zorgt.

Wat is verblijfsvergunning duurzaam verblijf?

Een verblijfsvergunning voor duurzaam verblijf is voor onbepaalde tijd geldig. Dit betekent dat u uw recht om in Nederland te wonen houdt, ook als uw verblijfsdocument verloopt. Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt het verblijfsdocument duurzaam verblijf steeds voor 10 jaar afgegeven.

Wat is een verklaring van inschrijving?

Bij de inschrijving krijgt u een verklaring van inschrijving. Dit bevestigt uw recht op verblijf in het gastland. De verklaring van inschrijving moet onmiddellijk worden verstrekt en mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart voor onderdanen van het gastland.