Wat is een Storming?

Wat is een Storming?

Storming (Groepsvorming) wordt ook wel de conflictfase genoemd. In deze fase hebben de teamleden elkaar goed genoeg leren kennen om elkaars werkwijze en gedrag te bekritiseren en worden de verhoudingen tussen hen duidelijker. Veel mensen deinzen terug voor conflicten, ook als deze netjes besproken worden.

Waarom zijn er groepen?

Groepen beïnvloeden hoe mensen zichzelf zien en vormen de sociale identiteit. Deel uitmaken van een groep is belangrijk voor het hebben en houden van positieve gevoelens van eigenwaarde. Daarnaast zorgt het deel uitmaken van een groep er ook voor dat mensen zich verbonden voelen met anderen.

Wat is een groepsvorming?

Dit proces is ook te omschrijven als de ontwikkeling van het groepsklimaat. Het proces van groepsvorming is vaak zichtbaar als een groep onbekende mensen zich bij elkaar voegen door overeenkomstige eigenschappen, doelstellingen, uitdagingen of interesses.

Wat is de kenmerken van een groep?

Binnen deze twee groepsvormen kunnen er specifiekere groepen onderscheiden worden, namelijk: primaire groep, secundaire groep, in- en out groep, homogeen en heterogene groep. Bij deze groepen komen de kenmerken van een taakgerichte en-of sociaal emotionele groep in verschillende gradaties naar boven.

Wat zijn de groepsnormen?

De groepsnormen zijn individueel wanneer de gevolgen de persoon raken. Wanneer ze de behoeften van de groep op sociaal vlak of tussen groepen onderling tevreden stellen, dan zijn ze sociaal. In de meeste gevallen heeft de norm beide functies. Op het individuele niveau is de voornaamste functie van de groepsnormen te dienen als een referentiepunt.

Wat is de definitie van groep?

Een groep wordt volgens de sociologie gedefinieerd als een omgangsvorm tussen twee of meer personen. Deze kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen welke op hun beurt weer onderverdeeld worden in specifieke subgroepen waaronder de primaire groep, secundaire groep, homogene groep en heterogene groep.