Wat is een Stac?

Wat is een Stac?

Een stichting administratiekantoor (STAK) is een stichting die wordt opgericht om de twee rechten van een aandeel los te koppelen: namelijk, het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders en het recht op dividenduitkering (uitkering van een deel van de winst).

Waarom holding boven werkmaatschappij?

Naast het spreiden van risico’s heeft een holdingconstructie nog meer voordelen: De winst van de werkmaatschappij kan door de deelnemingsvrijstelling belastingvrij worden overgeheveld naar de holding. Deze winst is dan alleen belast bij de werkmaatschappij en niet bij de holding.

Wat zijn winstrechten?

De aandeelhouder stelt in ruil voor aandelen risicodragend vermogen ter beschikking van de vennootschap of hij betaalt ter verkrijging van die aandelen een bedrag aan een derde. Ongeacht de manier van verkrjging zal de aandeelhouder een zeker rendement op zijn aandelen hopen te ontvan gen.

Waar is een holding voor?

De Nederlandse term ‘houdstermaatschappij’ zegt het eigenlijk al. De holding staat bovenaan binnen een groep maatschappijen en houdt alle aandelen in andere (werkmaatschappijen binnen de groep. In de holding vinden geen werkzaamheden plaats, deze vinden plaats in – hoe kan het ook anders – de werkmaatschappij.

Wat is een holdingstructuur?

Een holdingstructuur houdt in dat één BV aandelen houdt in een andere BV. Deze andere BV wordt dochtervennootschap of werk-BV genoemd. Deze dochtervennootschap is hiërarchisch ondergeschikt aan de holding-BV. Als ondernemer houd je aandelen in de holding en de holding houdt op haar beurt weer aandelen in de werk-BV.

Wie is eigenaar van een STAK?

De stichting administratiekantoor is een stichting die u opricht om uw aandelen te beheren. De STAK koppelt het stemrecht los van het winstrecht. Het stemrecht blijft bij de stichting, met u als ‘overdragende aandeelhouder’ in het bestuur.

Wat is een STAK bestuur?

De STAK, STichting AdministratieKantoor, is bij familiebedrijven een bekend bestuursorgaan. Het bestuur vertegenwoordigt diegenen die hun aandelen hebben gecertificeerd en de zeggenschap bij het bestuur hebben neergelegd.

Heeft een STAK aandeelhouders?

Een STAK heeft een aantal voordelen ten opzichte van stemrechtloze aandelen. Allereerst hebben certificaathouders van een STAK geen vergaderrecht. Stemrechtloze aandeelhouders hebben dit wel en dienen dus te worden opgeroepen bij aandeelhoudersvergaderingen.