Wat is een goed leerdoel?

Wat is een goed leerdoel?

De juiste persoonlijke leerdoelen vertellen je wat je wil bereiken en hoe je daar richting aan moet geven door het vergaren van kennis en vaardigheden. Vooral dat laatste is van belang. Bij een persoonlijk leerdoel gaat het erom dat je iets leert en dus niet om een resultaat dat behaald moet worden.

Hoe omschrijf je een leerdoel?

Hoe ziet een goed geformuleerd doel er uit?

  1. Specifiek: een concrete actie, of waarneembaar gedrag.
  2. Meetbaar: het eindresultaat moet meetbaar zijn (je moet het kunnen zien, horen)
  3. Acceptabel: het doel moet acceptabel zijn voor jezelf en anderen.
  4. Realistisch: het doel moet haalbaar zijn (niet te laag of te hoog gegrepen)

Waar bestaat een leerdoel uit?

Een leerdoel is een doel dat iemand zichzelf stelt en dat geformuleerd is in termen van aan te leren kennis en vaardigheden. Die laatste eigenschap is het verschil tussen leerdoelen en resultaatdoelen.

Hoe bepaal je je leerdoelen?

Een leerdoel bepaalt u door antwoord te geven op de vraag: Wat wil ik leren in deze training?…Aanvullende vragen zijn bijvoorbeeld:

  1. Hoe ontstaat de situatie in de praktijk?
  2. Welke rol heb ik zelf en wat is de rol van de ander?
  3. Wat heeft u nodig; vaardigheden, vertrouwen, kennis of een combinatie?

Wat zijn stage doelen?

Het doel van stage lopen is er de vaardigheden en kennis die je tijdens je studie opdoet in de praktijk te brengen. Je leert een organisatie in het vakgebied van jouw studie kennen. Er zijn verschillende soorten stages. Daarom kan de duur van een stage variëren van twee tot tien maanden.

Wat zijn persoonlijke leerdoelen?

Persoonlijke leerdoelen zijn vaak grote doelen, of doelen waar je tegenop ziet. Daardoor haak je af. Je geeft op. Je raakt niet meer gemotiveerd van je doel. De oplossing is eenvoudig en klein: maak 1 minuutdoelen.

Hoe maak je een leerdoel kort en krachtig?

Houd het kort en krachtig. Formuleer een leerdoel kort en krachtig. Dus geen wollige en moeilijke zinnen, maar een duidelijk, puntsgewijs overzicht dat de kern en belangrijkste doelstellingen samenvat. Die overzichtelijkheid bevordert het vasthouden van de juiste focus. 3. Formuleer leerdoelen niet te breed.

Wat is een smart-leerdoel?

Meetbaar (stap 2): een SMART-leerdoel heeft een normerend karakter en verbindt dus een kwaliteitsmaat aan de te leveren inspanningen. SMART gaat ervan uit dat er een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is.

Wat zijn smart leerdoelen persoonlijke ontwikkeling?

SMART leerdoelen voorbeelden persoonlijke ontwikkeling ‘Ik wil me iedere ochtend zonder afleiding richten op mijn belangrijkste taak’ ‘Ik wil elke avond een halfuur eerder naar bed toe’ ‘Mijn zelfvertrouwen vergroten door elke dag iets te doen wat ik normaal uitstel’