Wat is een drijfjacht?

Wat is een drijfjacht?

drijfjacht – Zelfstandignaamwoord 1. jacht waarbij het wild eerst in de richting van de jagers wordt gedreven ♢ – Bij het laatste onderdeel, jachtpraktijk, wordt op een open veld een drijfjacht op hazen en fazanten nagebootst.

Welke dieren jagen?

Jagers komen in hun jachtvelden veel diersoorten tegen. Op sommige daarvan wordt gejaagd, van andere soorten wordt voorkomen dat grote aantallen tot teveel schade en overlast leiden….Veerwild, haarwild en andere (kleine) zoogdieren:

 • Fazant.
 • Korhoen.
 • Haas.
 • Konijn.
 • Houtduif.
 • Patrijs.
 • Vos.
 • Wasbeerhond.

Welke dieren jagen in groep?

Jagen in groepen Vooral wilde honden, zoals de Afrikaanse wilde hond en de wolf, zijn goed in samen jagen. Afrikaanse wilde honden janken eerst om de groep te verzamelen en elkaar voor te bereiden op de jacht, waarna ze gezamenlijk de savanne opgaan om een kudde gnoes gazelles of impala’s te besluipen.

Is drijfjacht verboden?

Een drijfjacht op kleinwild zoals op haas, konijn en fazant en de landelijke vrijgestelde vos is toegestaan. Verboden zijn drijfjachten en drukjachten op wilde zwijnen, edelherten, damherten en reeën.

Is drijfjacht toegestaan?

Antwoord: Drukjacht is evenals drijfjacht volgens de Wet natuurbescherming niet toegestaan. Een uitzondering is in de wet gemaakt voor de zogeheten 1-op-1 drukjacht op wilde zwijnen.

Welke vogels mogen gejaagd worden?

Zijn in het wild levende dieren goed beschermd?

 • JACHT.
 • Wilde eend: 15 augustus tot en met 31 januari.
 • Konijn: 15 augustus tot en met 31 januari.
 • Houtduif: 15 oktober tot en met 31 januari.
 • Fazantenhaan: 15 oktober tot en met 31 januari.
 • Fazantenhen: 15 oktober tot en met 31 december.
 • Haas: 15 oktober tot en met 31 december.
 • Welke roofdieren ken je?

  In moderne indelingen worden roofdieren onderverdeeld in twee groepen, de Caniformia (met onder andere de honden, beren, marters en zeeroofdieren) en Feliformia (met onder andere de katten, hyena’s en mangoesten). Ook zeehonden, zeeleeuwen en de walrus zijn roofdieren, die zich aan een leven in de zee hebben aangepast.