Wat is een cluster in de zorg?

Wat is een cluster in de zorg?

De geneeskundig specialismen zijn onderverdeeld in 3 clusters. Onder cluster 1 vallen de huisartsgeneeskunde, de ouderengeneeskunde, de geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, de verslavingsgeneeskunde, de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, en de cosmetische geneeskunde.

Wat is een cluster studie?

CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research) is een netwerk van samenwerkende technische universiteiten in Europa. CLUSTER is opgericht in 1990, om bij te dragen aan de samenleving van de 21e eeuw door middel van opleiding en onderzoek op het hoogste niveau.

Wat is een cluster verpleegkunde?

Vakgroep Acute Zorg Het acute zorg cluster wil zorgen voor kwaliteitsverbetering binnen de keten voor de acute patiënt. Door verbeterinitiatieven in Nederland te initiëren en te realiseren, waarvoor zowel bestuurlijk als politiek draagvlak is.

Lees ook:   Is Isopropyl alcohol gevaarlijk?

Wat is Clusterrandomisatie?

Toewijzing door middel van randomisatie betekent dat iedere aan het onderzoek deelnemende persoon evenveel kans heeft om in één van de onderzoeksgroepen terecht te komen. Wanneer randomisatie op het niveau van groepen individuen (in plaats van aparte individuen) gebeurt, spreekt men van clusterrandomisatie.

Welke soorten verpleegkundige interventies zijn er?

Wanneer duidelijk is welk doel en welk zorgresultaat je wilt bereiken, kun je de verpleegkundige interventies en activiteiten plannen….Heel kort gezegd zijn interventies te onderscheiden in vier groepen:

  • advies, instructie en begeleiding.
  • behandeling (procedures toepassen)
  • coördinatie en/of casemanagement.
  • monitoring.

Wat is een cluster gerandomiseerd onderzoek?

In clustergerandomiseerd onderzoek worden groepen gerandomiseerd in plaats van individuen, bv. woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, huisartspraktijken, scholen. Die keuze wordt gemaakt als de interventie zich niet afspeelt op het individuele niveau, maar op het niveau van een groep (2): bv.