Wat is de zin van filosofie?

Wat is de zin van filosofie?

Filosofie of wijsbegeerte is het streven naar kennis en wijsheid. Het is het geheel van de (wetenschappelijke) zoektocht naar de aard van de dingen.

Wat is de filosofie of wijsbegeerte?

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Wat is filosofie in het Oudgrieks?

Beeld van Plato, Archeologisch Museum van Delphi. In het Oudgrieks is het woord philosophía ( φιλοσοφία) een samenstelling van de woorden voor liefde ( φιλέω = ik houd van, φιλεῖν = houden van, φίλος = vriend, φιλία = vriendschap) en voor wijsheid ( σοφία = wijsheid). Oorspronkelijk betekende filosofie dus eenvoudig: “liefde voor wijsheid”.

Is de filosofie ingedeeld in drie tijdvakken?

De Chinese filosofie wordt doorgaans ingedeeld in drie grote tijdvakken, namelijk de klassiek-Chinese filosofie, de middeleeuws-Chinese filosofie en de modern-Chinese filosofie. Ook de Indische filosofie wordt in verschillende tijdvakken ingedeeld.

Wat is slecht filosofie?

Het kwade is in de filosofie alles wat negatief wordt geëvalueerd. Er valt te onderscheiden naar het morele kwaad dat door mensen wordt aangericht, zoals oorlog of verraad, en het natuurlijke kwaad dat de menselijke macht te boven gaat, zoals natuurrampen en de dood.

Waar kan je het beste filosofie studeren?

NYU is een van de beste scholen voor filosofie ter wereld en is ook goed in boekhouding en financiën, rechten en juridische studies, psychologie en wiskunde.

Wat kost een studie filosofie?

€ 8.500 tot €11.000 per jaar voor een bachelor, en ca. € 11.500 tot € 14.000 voor een masteropleiding. Bij de HTF betaalt u gewoon het vastgestelde jaartarief per collegejaar (€ 3200 in 2022/2023).

Welke vakken heb je nodig voor filosofie?

Je volgt onder andere de volgende vakken:

  • Political Philosophy (P&S 1)
  • Metafysica.
  • Ethiek 1.
  • Geschiedenis van de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte.
  • Logic.
  • Epistemologie (W&K 1)
  • Wijsgerige Antropologie (A&P 1)
  • Hedendaagse Sociale en Politieke Filosofie (P&S 2)