Wat is de rol van ervaringsdeskundige?

Wat is de rol van ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen kunnen nieuwe inzichten en aanpakken voor sociale vraagstukken inbrengen, en van belangrijke betekenis zijn voor individuele lotgenoten. Sommigen vervullen een betekenisvolle rol binnen het systeem van beleid en/of hulpverlening, anderen leveren hun bijdrage vanuit een kritische buitenpositie.

Wat houdt een deskundige in?

iemand die deskundig is. iemand die beroepsmatig van een bepaald onderwerp veel afweet; iemand die voor zijn beroep op een specifiek terrein deskundig is; iemand die op een bepaald gebied vakbekwaam is; expert.

Hoe kan je ervaringsdeskundige worden?

Ervaringsdeskundige GGZ worden Je kunt ervaringsdeskundige worden als je zelf cliënt in de GGZ bent geweest. Jij hebt van binnenuit gezien wat er bij psychiatrische zorg komt kijken. Jij weet wat het met je zelfbeeld doet om psychiatrisch patiënt te zijn en hoe de omgeving daarop reageert.

Wat is het verschil tussen ervaring en ervaringsdeskundigheid?

Wat is het verschil tussen ervaringskennis en een ervaringsdeskundigheid? Ervaringskennis is de ervaring die je hebt opgedaan in je eigen leven. Als ervaringsdeskundige ben je in staat om terug te kijken op je eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Is het deskundige of deskundigen?

Het meervoud van deskundige is ‘deskundigen’.

Wat heb je nodig voor ervaringsdeskundige?

Kennis Kennis op minimaal mbo-niveau en een opleiding op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Kennis van het vakgebied herstel. Tevens persoonlijke ervaringsdeskundigheid vereist op een van de volgende gebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, verslaving, geestelijke gezondheidszorg.

Wat verdient een ervaringsdeskundige?

Dezelfde salarisschaal als je collega’s Ervaringsdeskundige: minimaal € 1.814,- en maximaal € 3.086,- volgens FWG 45 van de CAO GGZ (op basis van een fulltime dienstverband). En als je jezelf onmisbaar hebt gemaakt, krijg je na twee jaar een vaste aanstelling.

De ervaringsdeskundige onderscheidt zich van andere hulpverleners doordat hij of zij ervaringskennis heeft van de methoden die het herstelproces van cliënten ondersteunen en doordat hij of zij zelf een voorbeeld is van hoop en empowerment.

Wat is ervaringsdeskundigheid in de zorg?

De Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn is een tweejarige deeltijdopleiding voor studenten met cliëntervaring in onder andere de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en/of maatschappelijke zorg, waarbij sprake is geweest van ontwrichting en herstel.

Wat is de meerwaarde van een ervaringsdeskundige?

Doordat een ervaringsdeskundige begrijpt wat cliënten meemaken schept dit vertrouwen. Cliënten voelen zich hierdoor veiliger en meer op hun gemak. Er is minder angst voor wanbegrip, waardoor zij ook gemakkelijker durven praten. De gedeelde ervaringen vormen de basis voor een bijzondere verbintenis.