Wat houdt studie filosofie in?

Wat houdt studie filosofie in?

Bij filosofie leer je te lezen wat er echt staat. En wat het schrijven betreft, je moet vaak papers en essays schrijven en dus gaan je vaardigheden op dit gebied vooruit. Ook dingen als betrouwbare wetenschappelijke bronnen vinden en gebruiken komen langs. En tot slot is filosofie ook wel een levenshouding.

Waarom studie filosofie?

Een studie filosofie dwingt je tot het lezen en doorgronden van een aantal van de allerlastigste teksten die ooit geschreven zijn. Je leert de argumentatielijn ontdekken en hoofd- van bijzaken te scheiden. Goed kunnen lezen geeft een leven lang profijt.

Is filosofie een eindexamenvak?

Het schoolvak filosofie heeft zich in twee decennia, sinds de invoering van de tweede fase, ontwikkeld tot een volwassen examenvak in de bovenbouw van zowel de havo als het vwo. Op de havo is filosofie een keuzevak in de vrije keuzeruimte van ieder profiel.

Wat kan je met een studie filosofie?

Goed, de studie filosofie leidt je niet op voor een specifiek vak. Slechts voor enkelen is een carrière in de filosofie weggelegd. Zij ‘worden’ filosoof. De rest zal met de opgedane vaardigheden ander werk moeten zoeken, bijvoorbeeld bij de overheid of een goed doel, of in de journalistiek.

Waarom filosofie studeren?

Waarom filosofie studeren? Omdat je onrechtstreeks vaardigheden aanleert die nuttig zijn in je latere loopbaan.

Wat is een opleiding filosofie?

Opleiding filosofie. Filosofie kun je aan een hogeschool of een universiteit studeren op bachelor- of masterniveau. Als je je wilt voorbereiden op deze hogere studie of veel interesse hebt in het vakgebied filosofie, bevelen we de NHA-opleiding ‘ Filosofie en levensbeschouwing ’ van NHA aan.

Wat is de filosofie of wijsbegeerte?

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Wat is filosofie in het Oudgrieks?

Beeld van Plato, Archeologisch Museum van Delphi. In het Oudgrieks is het woord philosophía ( φιλοσοφία) een samenstelling van de woorden voor liefde ( φιλέω = ik houd van, φιλεῖν = houden van, φίλος = vriend, φιλία = vriendschap) en voor wijsheid ( σοφία = wijsheid). Oorspronkelijk betekende filosofie dus eenvoudig: “liefde voor wijsheid”.