Wat gebeurt er met gemeentebelasting als je verhuist?

Wat gebeurt er met gemeentebelasting als je verhuist?

Wanneer u binnen uw gemeente gaat verhuizen en de samenstelling van uw huishouden verandert niet, dan neemt u uw belastingaanslag mee. Pas in het eerstvolgende belastingjaar ontvangt u een belastingaanslag voor het nieuwe adres.

Wat moet je betalen als je verhuist?

Verhuist u naar een andere gemeente?

  • De afvalstoffenheffing. U moet belasting betalen tot u gaat verhuizen.
  • De rioolheffing gebruiker.
  • De rioolheffing eigenaren wordt alleen voor Zwolle verminderd na verkoop van het eigendom.
  • De onroerende-zaakbelasting eigenaren.
  • De hondenbelasting.

Wie betaalt OZB bij verkoop?

Het is gebruikelijk dat de notaris bij het transport van een woning de eigenaren onroerende zaakbelasting (OZB ) verrekent. De nieuwe eigenaar betaalt de OZB voor het deel van het jaar dat hij eigenaar is van de woning.

Welke gemeentebelasting bij verhuis?

De gemeente waar je gedomicilieerd bent op 1 januari van het aanslagjaar zal de belasting innen. Dus stel dat je pas op 2 januari officieel verhuisd bent, zal de belastingsvoet van je vorige gemeente nog gelden.

Wie betaald gemeentelijke belastingen bij verkoop?

De aanslagen van deze heffingen worden betaald door degene die op 1 januari eigenaar van het desbetreffende registergoed is. Dat houdt in dat als het registergoed wordt overgedragen in de loop van het jaar, de verkoper eigenlijk de belastingen voor de koper heeft betaald.

Hoe betaal ik mijn OZB?

OZB betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari.

Hoeveel bedragen de gemeentelijke opcentiemen?

Als een gemeente de belastingen optrekt, zijn het in de meeste gevallen de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dat gebeurt in 39 gemeenten of 13 procent van het totaal.

Wat moet ik doorgeven als ik ga verhuizen?

Zo moet u voor uw verhuizing:

  1. Fiscale zaken regelen;
  2. Uw nieuwe adres doorgeven aan verschillende instanties;
  3. U officieel inschrijven bij uw nieuwe gemeente en bij onder andere een nieuwe dokter, tandarts;
  4. Nieuwe contracten afsluiten voor gas, water, licht, internet, televisie en telefonie;