Wat gebeurt er met de spanning en de stroom in een parallelschakeling?

Wat gebeurt er met de spanning en de stroom in een parallelschakeling?

Een parallelschakeling is in de elektronica een configuratie van componenten of deelschakelingen waarbij de stroom over de individuele componenten (of deelschakelingen) wordt verdeeld en de spanning op alle deelcomponenten gelijk is.

Hoe loopt een elektrische stroom door een schakeling?

Elektrische stroom stroomt altijd van de plus naar de min kant van een spanningsbron. Dit is dus tegengesteld aan de elektronen die door een draad stromen, die gaan van min naar plus!

Welke weerstand heeft de stroomsterktemeter?

Ook de spannings- en stroomsterktemeter hebben weerstand. De stroomsterktemeter moet een zeer kleine weerstand hebben: de stroom in de kring wordt dan vrijwel ongehinderd doorgelaten. De spanningsmeter moet een zeer grote weerstand hebben zodat bijna alle stroom door bijvoorbeeld een lampje waarvan hij de spanning meet moet blijven stromen.

Wat is een serieschakeling?

Een serieschakeling is in de elektronica een configuratie van componenten of deelschakelingen waarbij de stroom door de individuele componenten (of deelschakelingen) gelijk is en de spanning over alle deelcomponenten wordt verdeeld. 3 dioden staan bijvoorbeeld in serie als de kathode van de ene verbonden is met de anode van de andere.

Wat is de vervangingsweerstand in de stroomkring?

Worden er bijvoorbeeld een weerstand van 100 [Ω] en 50 [Ω] parallel geschakeld, dan zal de voor de vervangingsweerstand gelden: 1/Rv =1/100 + 1/50 = 0.03, omschrijven levert Rv = 1/0.03 = 33 [Ω]. De totale weerstandswaarde is dus lager dan de kleinste weerstand in de stroomkring.

Wat gebeurt er met de weerstand als de spanning groter wordt?

Reacties. Zie het zo: een weerstand maakt het stroom moeilijk om doorheen te gaan. Wanneer er evenveel kracht (spanning) op de elektronen blijft staan, dan kun je je voorstellen dat de elektronen het moeilijker hebben om door die weerstand heen te komen. Er zullen er dus minder doorheen gaan: de stroomsterkte neemt af.

https://www.youtube.com/watch?v=n2AB8U6L3RI