Wat doe je als SPH er?

Wat doe je als SPH er?

Een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (ook wel SPH’er) begeleidt en ondersteunt mensen die door psychische problemen, handicap of ziekte niet zelfstandig dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. De SPH’er begeleidt de cliënt t bij deze activiteiten zonder de keuzes voor de cliënt te maken.

Wat is het verschil tussen SPH en Social Work?

De opleiding SPH levert studenten af met een bachelordiploma Social Work, opleiding SPH. Social Work is de brede opleiding, waarbij het opleiden tot het werken met mensen centraal staat.

Wat is de functie van een SPW er?

Aanduiding van de diverse groep beroepsbeoefenaren die in hoofdzaak werkzaam is in instellingen of voorzieningen die tot het sociaal pedagogisch werk worden gerekend. De sociaal pedagogisch werker verzorgt, begeleidt en behandelt op individuele basis of in groepen.

Wat is een Beroepsmethodiek?

Allereerst wordt er een onderscheid gemaakt tussen beroepsmethodiek en instellingsmethodiek. Waar de beroepsmethodiek, bestaande uit de beroepscode en het beroepsprofiel, zich richt op de hele SPH-beroepsgroep, daar richt de instellingsmethodiek zich op de gekozen mensbeelden en benaderingswijze.

Wat is het verschil tussen opleiding SPW en SPH?

In het woord Sociaal Pedagogisch Werk -SPW- betekent het “ped” van agogisch kind, terwijl in het sociaal pedagogische werkveld ook volwassen en ouderen tot de doelgroep behoren. Sociaal Agogisch Werk is daarom als benaming een betere afspiegeling van de werkelijkheid.

Hoe lang duurt opleiding SPH?

Als je de voltijd studie doet, na een niet aansluitende MBO opleiding of havo/ vwo, dan duurt de opleiding 4 jaar. Als je SPW hebt gedaan, de MBO variant van SPH, dan kan je de opleiding in een verkort traject doen van 3 jaar. Verder kan je de opleiding ook duaal of in deeltijd doen.

Wat kun je doen met een SPW 4 diploma?

Op niveau 4 kun je kiezen voor activiteitenbegeleider of woonbegeleider. Tijdens de opleiding activiteiten-begeleider leer je om mensen met lichamelijke, verstandelijke of sociale problemen een zinvolle dagbesteding te geven. Je bent goed in het onderhouden van sociale contacten en enthousiast en praktisch ingesteld.

Wat kan ik met SPW 4 diploma?

Met een diploma van SPW 4 kun je doorstromen naar het HBO, o.a. SPH en PABO. Je kunt naar keuze de verkorte SPW-opleiding volgen via een beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg(BBL). De hoeveelheid lesuren op school zijn voor beide routes gelijk.

Wat is een methodisch werken?

Methodisch werken houdt in dat je volgens een vaste werkwijze werkt. Je doorloopt steeds een aantal stappen die regelmatig geëvalueerd worden. Op basis van de evaluatie van de zorg/ondersteuning vindt bijstelling plaats.

Welk niveau is SPH?

Sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is een vakgebied dat in Nederland onderwezen wordt op hbo-niveau. Degenen die een studie SPH aan een hogeschool met goed gevolg hebben afgerond ontvangen een getuigschrift en mogen de titel Bachelor of Social Work (BSW) voeren.

Wat is het verschil tussen SPW 3 en SPW 4?

PW3 is een vakopleiding waarmee je werk kunt zoeken in de kinderopvang. Met PW4 word je gespecialiseerd beroepsbeoefenaar en kun je bovendien eventueel doorstuderen aan het HBO. Met niveau 4 draag je meer verantwoordelijkheid.