Wat betekent een periferie?

Wat betekent een periferie?

1) Buitenkant 2) Buitenkant van een stad 3) Buitenomtrek 4) Buitenrand 5) Cirkelomtrek 6) Deel van een cirkel 7) Omgeving 8) Omtrek 9) Rand 10) Randgebied 11) Uiterste ra…

Wat is de periferie biologie?

Niet centraal, aan de buitenkant, aan de oppervlakte, in de omgeving De term perifeer wordt gebruikt voor orgaansystemen die een sterk centrum hebben (het hart, de hersenen), maar ook een uitgebreid netwerk door het hele lichaam. Vandaar dat men spreekt over het perifere zenuwstelsel en het perifere bloedvatstelsel.

Wat is een periferie ronde?

Periferie = periferie (van het Oudgriekse peripheria) betekent `rand` of `omtrek`. Het bijvoeglijke naamwoord is `perifeer` of `periferisch`, en het tegenovergestelde is het centrum.

Wat is periferie medisch?

de buitenkant of de het verst van het midden (perifere) verwijderde delen; niet-centraal.

Wat zijn perifere gebieden?

Gebied dat op grotere afstand ligt van een kerngebied en dat economische en financieel gezien minder belangrijk is.

Lees ook:   Wat is 400 V?

Wat is een specifieke ronde?

Wij spreken van een specifieke ronde wanneer er een specifiek doel wordt nagestreefd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld na het einde van een feestavond controleren of er nog elektrische apparaten aanstaan en of ramen en deuren goed afgesloten zijn.

Wat zijn perifere landen?

Voorbeelden van perifere landen De perifere landen zijn die gespecialiseerd in productie, en ook in de export van grondstoffen of laagwaardige industriële producten, terwijl het producten moet importeren die precies in de centrale landen zijn gemaakt.

Welk land is een perifeer land?

Het kan betrekking hebben op verschillende schaalniveaus; op lokaal niveau worden er vaak de buitenwijken en voorsteden van een stad mee aangeduid, op regionaal of nationaal niveau het (vaak rurale en in het binnenland gelegen) achterland, en op mondiaal niveau de minder ontwikkelde landen (ook wel de Derde Wereld).