Wat betekent de afkorting Moo?

Wat betekent de afkorting Moo?

Acroniem voor ‘MUD, Object Oriented’. Een (moderne) variant op de MUD (waar het allemaal mee begon).

Wat betekent de afkorting in?

Letterdeel van de aanduiding van Europese normen. Deze worden opgesteld of komen tot stand door middel van harmonisatie van normen van de landen aangesloten bij het Comité Europeen de Normalisation (CEN) en het Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC).

Wat betekent MHO?

De afkorting “m.h.o” betekent “met het oog op”.

Wat is met het oog op?

D.w.z. zijne aandacht op iemand of iets vestigen, dat men wenscht uit te kiezen (18de eeuw).

Wat is de lijst met afkortingen in het Nederlands?

Dit is een lijst van afkortingen in het Nederlands. Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie Arbo · geneeskunde · ICT · Informatica · Milieukunde · Navigatie · Onderwijs · Overheid en politiek · Polymeernamen · Spoorwegstations · Wetten en regelingen · Wiskunde

Wat is een afkorting in het Nederlands?

Dit is een lijst van afkortingen in het Nederlands . Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen . ‘In het Nederlandse taalgebruik’ hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als ‘ SOS ‘ en ‘s.v.p.’ opgenomen.

Welke afkortingen zijn er in de computer?

Ook in de computer, waaronder pc en internet techniek en mobiele telefoon (gsm, gprs, umts, 4G), zijn vele afkortingen in gebruik. Bijv. adsl, cpu, ram, hd zijn veel herkenbare afkortingen waar je hier de betekenis kunt vinden. Ook in de game en entertainment en film industrie worden veel afkortingen geplaatst.

Waar worden afkortingen verzonnen?

Ieder jaar worden er nieuwe afkortingen verzonnen. Vooral via MSN , SMS , Twitter en Whatsapp wordt veel gebruik gemaakt van een afkorting. Bekende afkortingen zijn: cu (see you = tot ziens), w8 (wacht), 2M (tomorrow = morgen), FYI (for your information = voor jouw informatie).