Waarom wordt ADD minder vaak geconstateerd dan ADHD?

Waarom wordt ADD minder vaak geconstateerd dan ADHD?

De meeste mensen met ADHD hebben naast de hyperactiviteit ook last van aandachtsproblemen (het gecombineerde type). Mensen met het overwegend hyperactieve type hebben wél last van hyperactiviteit, maar niet van een aandachtstekort. Deze vorm van ADHD komt het minst voor en heeft de minste overeenkomsten met ADD.

Is ADD hetzelfde als ADHD?

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. ADD is een subtype van ADHD. Officieel wordt ADD aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Er is sprake van een verminderde concentratie.

Hoe werd ADHD vroeger genoemd?

In 1947 werd beschreven dat de gedragsproblemen werden veroorzaakt door kleine beschadigingen in de hersenen; minimal brain damage genoemd. Vanaf 1967 werd duidelijk dat er van beschadiging geen sprake was en werd de term minimal brain disfunction (MBD) ingevoerd.

Waarom wordt ADD vaak pas laat gediagnosticeerd?

Dat maakt het voor volwassenen, die al een heel leven achter de rug hebben, moeilijk om hiermee om te gaan. Iemand met ADD is vaak rustig, afwezig en dromerig. Dat is dan ook de reden dat ADD vaak later wordt opgemerkt, denkt Margo Matse oprichter van ADD coaching en ADD coach voor volwassenen.

Hoe wordt ADD geconstateerd?

Om ADD vast te stellen kijkt de behandelaar naar gedragskenmerken in verschillende omstandigheden. Hiervoor vraagt de psycholoog naar beschrijvingen van ouders en / of leerkrachten en natuurlijk het verhaal van het kind.

Heb ik aandachtstekort?

Herken je in je kind vrijwel dagelijks minimaal 6 van de volgende symptomen? Dan kan het zijn dat je kind last heeft van een van deze vormen van aandachtstekort. Je kind heeft moeite met luisteren. Je kind maakt vaak fouten omdat het details over het hoofd ziet.

Hoe noem je ADHD?

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Hoe wordt ADD vastgesteld?

De meeste mensen gaan eerst naar de huisarts wanneer zij problemen met hun kind ervaren. De huisarts stelt vast of er aanwijzingen zijn die kunnen duiden op ADHD en verwijst indien nodig door naar de kinder- en jeugdpsychiater of kinderarts die gespecialiseerd is in ADHD. Ook een psycholoog mag een diagnoses stellen.

Kan je ADD ontwikkelen?

ADD is een ontwikkelingsstoornis. Kinderen met ADD ontwikkelen zich op bepaalde gebieden langzamer dan kinderen zonder ADD. Bij sommige kinderen vallen de symptomen snel op en wordt de diagnose in de kindertijd gesteld. Veel mensen denken dat ADD een aandoening is die kinderen hebben en die vanzelf weer overgaat.

Hoe krijg ik een diagnose ADD?